Merprisreduksjon fra Tine er feil signal

16.06.2009
Konsernstyret i Tine har vedtatt at merprisen til produsent på den økologiske melka skal reduseres med 10 øre fra 85 til 75 øre med virkning fra 1. juli 2009. - Reduksjon av merprisen på økomelka er feil signal å gi til bøndene som nå tenker på å legge om til økologisk, mener Jakob Bjerkem, nestleder i Oikos og økologisk melkeprodusent i Steinkjer.

Bildet: Jakob Bjerkem er melkebonde i Steinkjer og nestleder i Oikos sitt hovedstyre

 

Oppretthold merprisen

 

- Tine bør nå ha is i magen i stedet for å redusere merprisen på økomelka. All omsetning av litt dyrere matvarer, som økologisk mat er, går nå ned, sier Bjerkem. Han mener at kostnaden ved en midlertidig nedgang i økomelksalget bør fordeles på totalen i Tine.  

 

Det vil være god grunn til å tro at dette er en midlertidig svikt i markedet. Det er alle grunn til å anta at økomarkedet i Norge vil snart ta seg opp igjen, og likne på utviklinga i økomarkedet i våre naboland Sverige og Danmark. - Den økologiske bølgen går nå godt over hele Europa. EU-valget i går er bevis på dette, hvor Miljøpartiet De Grønne går kraftig fram, uttaler nestlederen i Oikos. Han mener det også er betenkelig at Tine gjør et slikt vedtak uten å konferere med økoprodusentmiljøet.  

 

Merprisreduksjonen kommer på toppen av årets jordbruksforhandlinger som heller ikke var noe løft for økobonden. Frafallet av økoprodusenter kan nå øke, og Tine vil ha vanskelig med å nå sitt eget 6%-mål.  

 

Mer offensiv markedsføring av økomelka

Oikos mener Tine ikke har møtt det fallende salget med nødvendig og offensiv markedsføring og lansering av nye økologiske produkter.   På grunn av at basisprisen for melk fra Tine heves med 10 øre for alle produsenter, vil utbetalingsprisen til økomelkeprodusentene være den samme, mens konvensjonelle får 10 øre økning i utbetalingsprisen.  

 

Tine begrunner vedtaket med lavere salg av økologiske melkeprodukter samtidig som innveiinga av økomelka har økt. Dette har ført til at anvendelsesgraden for økomelka har sunket fra 74 % i 2008 til 65 % i 2009.  

 

Oppfølging fra Oikos

Oikos har sendt brev til Tine og bedt om møte.

 

Se Oikos brev til Tines konserledelse her

Annonsører

Samarbeidspartnere