Mest imponert over økobøndene

11.01.2011
-Det jeg er mest imponert over er de økologiske bøndene og at de står på og produserer mat til oss andre, sa Marte Rostvåg Ulltveit-Moe da hun takket for seg som redaktør i Ren Mat. Hun viste til stor utvikling i økologisk produksjon de årene hun har hatt ansvar for magasinet til Oikos, Ren Mat. Hun har vært rystet over mye av det som skjer innen konvensjonell egg- og kyllingproduksjon her i landet og har også deltatt på sprøytekurs for konvensjonelle bønder for å se hva slags opplæring som gis. Hun var glad for den fine opplagsveksten som Ren Mat har hatt, som også henger sammen med medlemsveksten i Oikos.

Etter en rekke år som redaktør i Ren Mat retter Marte Rostvåg Ulltveit-Moe en særlig takk til de økologiske bøndene som gjør at vi andre kan kjøpe og spise den gode maten. Oikos takker henne for innsatsen med å oppnevne henne som økologisk ambassadør og regner med at hun også vil bidra framover. Nå er hun i gang i ny stilling i Naturvernforbudet i Kristiansand. Foto: Oikos.

 

Informasjon til mange og dybdeinformasjon til andre

Under avskjedsmiddagen for Marte Rostvåg Ulltveit-Moe på Kolonihagen restaurant på Frogner, takket daglig leder og flere andre medarbeidere for innsatsen hennes for å fremme økologisk tenking og handling i Norge.  Reidar Andestad framhevet at hun som redaktør både hadde gitt bred informasjon som dekker mange forbrukeres interesse og samtidig har løftet saker som inspirerer de som har vært engasjert i mange år. Ren Mat har ved sine årlige forbrukerutgaver og med sin økoguide vært med på å gi informasjon ut til et stort publikum. Slik sett har også Ren Mat vært viktig for såkalla generisk økogisk informasjon i Norge, sa Andestad.

 

Oppnevnt til økoambassadør

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe ble kåret til ambassadør for Oikos - Økologisk Norge og i denne kåringen ligger det forventinger om at hun vil bidra til å fremme økologisk tenking og Oikos' arbeid også i årene som kommer.  Hun har nå gått over i stilling i Naturvernforbundet i Kristiansand, der hun også bor.  Hun har alt vist at hun kombinerer sitt mat- og miljøengasjement med å kalle inn interesserte til miljømøte på Bølgen og Mois restaurant i Kristiansand.

 

Alle i Oikos gratulerer henne med ambassadørtittelen og ønsker henne lykke til videre!

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere