Miljø, mat og medmenneskelighet

05.09.2013
Matsentralen SA åpnet på mandag. De skal distribuere cirka tusen tonn mat til vanskeligstilte i Oslo per år. Slik blir mat som ellers ville blitt kastet distribuert til vanskeligstilte. Oikos- Økologisk Norge gratulerer med åpningen!

Vi har snakket med daglig leder for Matsentralen SA, Gjermund Stormoen.

Hvorfor tok du jobben som daglig leder for Matsentralen i Oslo?

-Det er flere grunner til det. For det første er jeg veldig opptatt av både mat og miljø. Hele matkjeden, fra produksjonen på gårdene til grossister, butikker og hjem til oss forbrukere,er den største kilden til klimagassutslipp. I tillegg er landbruket den største forurenseren av vann. Kasting av mat medfører derfor mye mer forurensing enn det som er nødvendig. For det andre har jeg respekt for mat – den skal spises. For det tredje så er det fint å kunne hjelpe noen som trenger det, så den medmenneskelige siden ved jobben er også motiverende, sier Stormoen.

Manglende matkunnskap og datoskrekk

Det er vanlige forbrukere som kaster mest mat – så mye som 255 000 tonn spisbar mat i året, mens matbransjen ellers legger på 122 000 tonn. Hvorfor er det slik?

-Det ser ut til at folk ikke vet forskjellen på «best før» og «siste forbruksdato», og forskjellen er vesentlig. Det er bare lett bedervelig mat som merkes med «siste forbruksdato», sier Stormoen. Altså sjømat, kjøtt og ferdigmat, opplyser han. Når folk kaster mat som er merket «best før» fordi datoen er passert, så betyr det at folk mangler kunnskap om mat. Det må luktes og smakes, og maten er fortsatt spiselig og uten helserisiko etter «best før». For eksempel er ingen meierivarer merket med «siste forbruksdato», de kan være gode lenge etter «best før».

Samvirke

-Matsentralen SA er et samvirke som driftes av Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon. Samvirkeorganiseringen betyr at alle som driver innsamling og fordeling av mat, kan være medlemmer, ikke bare de som står bak fra begynnelsen av, opplyser Gjermund Stormoen.

Det er stor begeistring for at Matsentralen SA har bitt åpnet i Oslo, burde det være flere slike i andre byer i Norge?

Det er viktig å trekke fram at det finnes innsamling og fordeling av mat til vanskeligstilte på mange andre steder i Norge allerede. Det gjøres mye godt arbeid og organisasjonen Gatebarnas far er så vidt jeg vet den som distribuerer mest mat, sier Stormoen. Men i Oslo er det så stort behov  at det var naturlig at det startes en matsentral her først, fortsetter han. Flere andre byer har henvendt seg og vil gjerne få overført erfaringer og kunnskap. Vi driver helt åpent og viser gjerne fram vår økonomi, samt deler de erfaringer og kunnskap som vi opparbeider oss.

Matsentralen åpning foto Morten Breasrud

Matsentralen åpning foto Morten Brasrud

Hva er de viktigste å tenke på hvis man vil starte matsentral?

Den største utfordringen for både oppstart og drift av en matsentral er finansiering, sier Stormoen. – Det gjelder både for viderføring av matsentralen i Oslo og for eventuell oppstart av nye. Finansieringen bør avklares, mener han.

Fordelen med en matsentral er at det er et formalisert samarbeid satt i system. Da er det lettere å få arbeidet til å fungere over tid. Med mindre formelt samarbeid kan det bli mer personavhengig, mener Stormoen. Han forklarer at Matsentralen SA er mer spesialisert og har fokus på effektiv logistikk med vekt på mattrygghet. Dette gjør at organisasjonene kan gjøre det de er gode på, å møte mennesker og dele ut maten, sier Stormoen.

Les også: dinside.no: I dag åpner matsentralen i Oslo (2.sept.13)

Annonsører

Samarbeidspartnere