Miljøet og samfunnet tjener på økologisk drift på Skaugum

22.04.2009
Økonomiprofessor på Ås, Normann Aanesland, skyter mot omlegging til økologisk drift på Skaugum i onsdagens VG. - - Håpløst og snevert sier Oikos. -- Fra statsråd Brekk i LMD får kronprinsparet gratulasjoner for planene om økologisk drift.

Håpløst og snevert angrep på økologisk landbruk.

-Økonomiprofessor Normann Aanesland ved universitet for miljø og biovitenskap på Ås retter et urettferdig og skjevt angrep på økologisk landbruk i VG onsdag, i forbindelse med planer om omlegging av Skaugum til økologisk drift.  Han vil heller ha et landbruk med bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, og tror at samfunnet tjener på det, sier Reidar Andestad, daglig leder i den økologiske fellesorganisasjonen Oikos.

 

 

Ignorer alle positive sider ved økologisk landbruk

Aanesland ignorerer det som svært mange andre ser at økologisk driftsform samlet er godt for miljøet, helsa, klima - og derfor er god samfunnsøkonomi, sier Reidar Andestad.   Skal en si noe om økonomi for samfunnet må en også ta med hele bildet, hva fellesskapet får igjen og ikke bare hva staten betaler.

 

 

Behov for mer økologisk mat

Oikos håper at mange lar seg inspirere av at kronprinsparets gård på Skaugum nå ønsker å drive økologisk, vi trenger langt flere økologiske bønder i Norge for å dekke behovet for økologisk sunn mat, sier Andestad.

 

 

 

Bildet: Statsråd Lars Peder Brekk (bildet LMD) 

 

Landbruk: Brekk gir honnør til kronprinsparet

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) er svært positiv til kronprinsparets planer om å legge om Skaugum til økologisk drift. Dette støtter opp under regjeringens målsetninger om at 15 pst. av jordbruksarealet skal være i økologisk drift i 2015. Kongsgården har allerede startet omleggingen til økologisk drift. 

 

Gledelig

- Det er gledelig at kronprinsparet nå vurderer økologisk drift for Skaugum. Vi trenger at profilerte gårdsbruk og bønder går foran som gode eksempler for å sikre utviklingsarbeidet med økologisk matproduksjon. Dette viser at vi har et kongehus som er opptatt av miljøutviklingen i landbruket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

2700 økobønder

I dag er det er i overkant av 2700 bønder som har økologisk drift. Disse utgjør til sammen 5,1 prosent av jordbruksarealet. I de siste årene har det også vært en kraftig økning i etterspørsel etter økologisk mat. I 2008 økte etterspørselen med 25 prosent.

 

Plantevern og kunstgjødsel

Det brukes ikke plantevernmidler og kunstgjødsel i økologisk produksjon. Uten bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler er god agronomi med planlegging og forebyggende tiltak, en forutsetning for å lykkes. Samtidig er det i økologisk landbruk en målsetning om at driften skal legge ekstra vekt på dyrevelferd og miljøhensyn.

 

Økning i etterpørsel

- Økningen i etterspørsel de siste årene oppfatter vi som et signal om at forbrukerne er opptatt av de verdier som er knyttet til økologisk mat. Dette er verdier som norsk landbruk må ivareta og posisjonere seg i forhold til. I denne sammenheng er utviklingsarbeidet med økologisk matproduksjon viktig. Dette for å sikre utviklingen i kompetansen om miljø og dyrevelferd i landbruket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Annonsører

Samarbeidspartnere