Mindre kjøtt, mer økologi

11.11.2013
En ny rapport fra Københavns Universitet konkluderer med at økologisk landbruk er særlig bærekraftig på lang sikt, mens en reduksjon i kjøttforbruket er viktig med hensyn til miljø og klima på kort sikt.

Økologisk landbruk mest bærekraftig

Nylig ga Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet ut rapporten Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer: Frugt, grønt og ost. I rapporten konkluderes det med at økologisk landbruk er den mest bærekraftige produksjonsmetoden på lang sikt. Dette forklares med at vi via økologisk produksjon unngår rester av sprøytemidler, beskytter drikkevannsressursene våre og skaper en mer fruktbar jord som er fundamentet for fremtidens matvareproduksjon. Per Kølster, daglig leder i Økologisk Landsforening, sier at det ikke gir noen mening å diskutere bærekraft på kort sikt. – Hvis det kun er på kort sikt, snakker vi ikke om bærekraft, sier Per Kølster.

Kjøttforbruket må ned

Forskerne bak rapporten sier at det av miljøhensyn er viktig å kutte ned på kjøttforbruket og samtidig spise mer grønnsaker og fullkornsprodukter. – Ved å redusere kjøttforbruket med omlag 35 %, fra det gjennomsnittlige danske inntaket på 138 gram kjøtt om dagen til 90 gram om dagen, kan kostens samlede miljøbelastning reduseres med 26 %, sier en av forskerne bak rapporten, lektor Henrik Saxe. Også i Norge er disse tallene aktuelle, da det norske kjøttforbruket er tilnærmet likt det danske.

Økologisk mat og mindre kjøtt er ikke motsetninger

Forskerne sier at en reduksjon i kjøttforbruket er viktigere for miljøet enn økologisk matproduksjon, men konstaterer at økologisk mat på lang sikt vil være det mest bærekraftige valget. Økologisk Landsforening i Danmark påpeker imidlertid at økologisk mat og mindre kjøtt ikke er motsetninger, slik forskerne bak rapporten fremstiller resultatene ved å si "Et mindre kjøttforbruk er viktigere enn økologi". Kølster sier at begge tiltakene er viktige for å minske miljøbelastningene. – Miljøtiltakene som fremmes i rapporten er alle en naturlig del av den økologiske tankegangen. De økologiske forbrukerne spiser også mindre kjøtt enn gjennomsnittet, sier Kølster.

Velg lokal mat

Import av råvarer er også en belastning for miljøet, uavhengig av om det gjelder økologiske eller konvensjonelle varer. Forskerne peker på at transporten til Danmark har en negativ miljøpåvirkning, og anbefaler forbrukerne å velge lokalprodusert mat.  - Det er bra å velge lokal mat, men det er ikke fullt så enkelt at det er den eneste rette løsningen, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken P. Sele.  - Beregninger fra Framtiden i våre hender viser at store utslippsreduksjoner kan oppnås ved å gå over fra industriell og kapitalintensiv produksjon (som er vanligst i Norge i dag) til en økologisk produksjon. Enda større effekt vil vi få ved å gå over til et mer vegetarisk kosthold, som er i tråd med det danskene har kommet fram til. Rapporten viser at med en omfattende strukturendring i landbruksnæringen, er det mulig å redusere utslippene fra transport av innenlandsk produsert mat betydelig.

Framtiden i våre hender sammenlignet transportutslippene med utslippet fra selve produksjonen av varene i rapporten "Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp". Beregningen viser at utslippet fra selve transporten av maten til en langreist middag utgjør ca 10 % av de totale utslippene. Det indikerer at forskjeller i produksjonsmetode er viktige for det totale utslippet, og at forholdet mellom mengden kjøtt og grønnsaker på tallerkenen har mer å si enn utslipp fra transporten.

- Konklusjonen må derfor være å redusere kjøttforbruket, spise mer vegetarmat og mer økologisk. Det vil være tre skritt i riktig retning for å redusere både klimagassutslipp og giftbruk i landbruket, avslutter Sele.

Annonsører

Samarbeidspartnere