Mindre muggsoppgifter i økologisk korn

05.07.2010
Økologisk korn har mindre muggsopp og soppgifter enn konvensjonelt korn, slår en ny rapport fra Veterinærinstituttet fast. Fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge synes de økologiske kornprodusentene kan være stolte av at de dyrker korn med lite soppgift, sier han til Nationen.

Bildet viser mykotoksiner i korn. I Norge er det for tiden store mengder giftig korn på lager på grunn av soppgifter. I økologisk dyrking finner en lite av dette giftproblemet i følge Veterinærinstituttet.  Bilde: Bioforsk

Alvorlig problem for norsk korndyrking

Etter den regnvåte vekstsesongen i 2009 fortvilte mange kornbønder og fôrprodusenter over de alvorlige problemene med soppgifter forårsaket av fusarium (muggsopp) i fôrkorn. Disse kan danne forskjellige soppgifter som igjen kan være helseskadelige for dyr og mennesker, og det økende nivå av soppgifter i norsk korn skaper stadig større utfordringer for korn- og kraftfôrbransjen.

Økologisk korn kommer godt ut sier Veterinærinstituttet

Mange møter muggproblemene med mer sprøyting, men det er ikke nødvendigvis veien å gå, antydes det i en ny rapport fra Veterinærinstituttet.
- Nye analyser fra Veterinærinstituttet viser at innholdet av Fusarium muggsopp og viktige mykotoksiner (soppgifter) er betraktelig lavere i det økologiske kornet, sier forsker Aksel Bernhoft til Nationen.

Bred testing gjennom 602 kornprøver

Forsker Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet har, sammen med tre kollegaer, sammenlignet mykotoksininnhold i økologisk og konvensjonelt korn over flere år. I en ny rapport viser de blant annet til analyser av 602 prøver av økologisk og konvensjonelt korn dyrket i Norge.
- Vi har her tatt sammenlignbare prøver av økologisk og konvensjonelt korn både i forhold til kornslag, lokalisering og høstetid, og analysert disse for Fusarium muggsopp og mykotoksiner, sier Bernhoft.
Forskerne ved Veterinærinstituttet slår fast at i alle kornslag var nivåene av Fusarium muggsopp og viktige mykotoksiner betraktelig lavere i det økologiske kornet.
Dette samsvarer også med resultater fra 20 andre studier fra ulike land som blir oppsummert i samme artikkel.
- Brorparten av det som er publisert viser at det økologiske kommer bedre ut når det gjelder viktige mykotoksiner i korn, framholder Bernhoft.

Mye kunstgjødsel bruk øker sopproblemene

- Når det gjelder gjødsling, viser mineralgjødsel, som ikke brukes i økologisk produksjon, spesielt sterk sammenheng med økt Fusarium og aktuelle mykotoksiner. Kraftig gjødsling fremmer planteveksten, men ser ut til å gjøre plantene mer utsatt for smitte, påpeker Bernhoft.
Han mener i tillegg økologenes vekt på vekstskifte kan forklare noe av resultatet. Dyrking av korn år etter år på samme område fremmer fusarium, sier han til Nationen.

Økologisering som løsning

- Det er grenser for hva en kan sprøyte seg bort fra. De høge og økende nivåene av soppgifter i konvensjonelt korn tyder på det, hevder Jon Magne Holten i Oikos i intervju med Nationen.
Han mener en kan løse mykotoksinproblemet i stor grad hvis en innfører økologisk dyrking, eller nært økologisk,  som innebærer gode vekstskifter, unngår sprøyting mot sopp og ugras, særlig med glyfosat/Roundup, og nedpløying av halmen, og moderat tilførsel av nitrogen.

 

Her finner du hele artikkelen i Nationen

 

Her finner du informasjon hos Veterinærinstituttet og link til rapporten

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere