Mindre transport av mat ved klimamerking?

09.04.2011
Internasjonalt jobber mange selskaper med ulike former for klimamerking av mat. Hva skjer i Norge? Tine, Nortura, Coop, NorgesGruppen og Bama er med på å støtte et forskningsprosjekt hvor et av målene er å utvikle en metode for såkalt «livssyklusanalyse» – Målet er å opplyse forbrukerne om miljøbelastningen det aktuelle produktet har, sier informasjonssjef Hanne Linnert i Bama, til NRK Rogaland. NRK har lørdag laget en stor sak på temaet klimamerking av mat.
–En ting er sikkert, transporten av mat må ned, sier Ingvald Enga i Grønn Hverdag.

-Flybåren mat kommer særlig dårlig ut ved beregning av klimaeffekter.  Disse økologiske appelsinene fra Bama spist under håndball EM har kommet med båt, det er ofte en langt mindre problematisk transport i et klimaregnskap, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Foto:  Oikos.

 

Vil ha klimamerking av mat som del av økologimerkingen

Også Andestad og Oikos er tilhengere av klimamerker på maten. - Vi jobber for at hvordan maten dyrkes og produseres, hvordan den pakkes og hvordan den transporteres skal bli synlig for forbrukeren, sier Andestad, som mener vi minst bør greie det samme som svenskene, sier han til NRK.

Krav klimamerker fisk og grønt

I Sverige kan forbrukere allerede se en slags klimamerking i butikken: Krav-merket har maksimumsgrenser for hvor mye klimagasser som kan slippes ut på fiskens vei til disken. Også for grønt fra drivhus er det en øvre grense for utslippet. En del av de Krav-godkjente produktene er også tilgjengelige i Norge. Klimamerking av kjøttproduksjon er foreløpig ikke satt i verk.

 

Klimavurdering av mat ferdig i løpet av året

Vestlandsforskning slo i 2009 fast at det bør være mulig å sette merker på maten som forteller om den er klimavennlig produsert eller ikke. Samtidig er det svært utfordrende, hvis ikke umulig, å regne ut et nøyaktig CO2-utslipp for hver eneste matvare.

 

Hvilke bringebær og poteter er mest klimavennlige?

At du skal få vite hvilke bringebær eller poteter du bør velge dersom du vil la miljøhensyn før du spiser, er uansett nærmere enn noen gang. Østfoldforskning og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås skal være ferdige med prosjektet innen utgangen av året.

 

Økologisk matproduksjon og klimagass-utslipp

-Klimagassutslipp fra jordbruk er et komplisert regnestykke. En skal blant annet ta hensyn til hvor store klimagassutslipp produksjon av kunstgjødsel og sprøytemidler gir, og hvor store mengder metangass husdyrene slipper ut gjennom avføringen. Og hva dyrene spiser - og hvordan dyrematen er produsert. Det er gjort få studier som tar hensyn til absolutt alle faktorer, sier Reidar ANdestad tik NRK.

I den forskningen som er gjort, kommer økologisk jordbruk som regel bedre ut enn det konvensjonelle når det gjelder klimagassutslipp og energibruk, skriver Oikos i innledningen til en av sine egne rapporter om temaet.

 --

Les hele saken hos NRK og se filmopptak hjemme hos økobonde Geirmund Øglend som også er nestleder i Oikos - Økologisk Norge.

 

Trend – Mer merking av karbonfotavtrykk på mat - se tidligere sak på oikos-siden.

Annonsører

Samarbeidspartnere