Mini-rapport: Økologisk landbruk i utviklingsland

06.06.2007
Rapporten har undertittel "Miljø- og helsevennlig fattigdomsreduksjon i Afrika", er en oppfølging av FAOs konferanse om økologisk landbruk i mai i år.

Mini-rapporten er skrevet av Oikos, Bioforsk Økologisk og Norges Vel, for å øke bevisstheten rundt, og kunnskapen om, at økolandbruk fungerer bra og bør få en større rolle i landbruksutviklingen i utviklingsland. Den er en oppfølging av FAOs konferanse om økologisk landbruk 3-5.mai 2007 som konkluderte med at økologisk landbruk kan fø verden, Mini-rapporten er skrevet til konferansen "Kan Afrika fø seg selv?", som foregikk i Ingeniørenes Hus i Oslo, 6. og 8. juni. Oikos var medarrangør av konferansen sammen med blant annet Bioforsk, Norges Vel, Norad, LMD, Utviklingsfondet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, m.fl.

Rapportene finansieres av ForUM for utvikling og miljø v/samarbeidsgruppe for matsikkerhet.

Last ned rapporten her.

En engelsk versjon kan du finner
her (English version).

Kontakt: Maiken Pollestad Sele, 23 10 96 40 /41 20 22 40, maiken@oikos.no.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere