Moderne hvete egner seg ikke til menneskeføde

01.11.2011
Advarer mot manglende diversitet innen korndyrkingen -Mangel på genetisk diversitet innen korndyrking skaper problemer, sa dr ph Anders Borgen fra Agrologica, Danmark på Bjerkem-seminaret i Steinkjer i helgen. Det finnes 50 000 spiselige planter, i praksis dyrkes kun 250. 15 % av disse dekker 90 % av vår ernæring.


Dr ph Anders Borgen fra Agrologica, Danmark mener dagens ensidige satsting på få kornsorter gjør oss svært sårbare.


Borgen viste til flere eksempler på at ensidig satsing på "smaltype"-korn av mais og hvete har gitt store samfunns-problemer. Hans siste eksempel er fra Nord Europa i 2009, hvor gulrust i triticale (rug-hvete) førte til nærmest totalkollaps i avlingen på grunn av at alle planter var for like.

 

Dette er Svedjerug, det er også hovedbildet øverst på siden.  Foto: Oikos

 

Frøindustrien har andre interesser enn kornprodusenter og forbrukere

Frø-industrien - de tre store Monsanto, DuPoint, SYntenta - eier i praksis hele verdens plantefordeling. Planteforedlerfirmaene har andre interesser enn det både bønder og forbrukere har. De selger også kjemi. Vi ser at i praksis så er det profittmaksimering som er formålet til de store frø- og kjemiselskapene. Mye tyder på at de faktisk utvikler sorter med innbygde svakheter som gjør dyrkerne avhengig av sprøytemidler som de samme selskapene også selger. Helt tydelig og velkjent er dette innefor GMO. Verden har den siste mannsalder mistet 75% av sin diversitet blant kulturplanter som en følge av moderne planteforedling.

 

Vi har en forestilling om at genbankene tar vare på mangfoldet. Men sannheten er at i genbankene er også bevart stort sett bare nye sorter. Det er en illusjon å tro at genbankene i dag bevarer mangfoldet. Vi mister hele tiden PGS (=Plante genetiske ressurser) Lovgivning synes også først og fremst å ta vare på interessene til de store frøselskapene. Det er ikke lov å selge såvarer fra bonde til bonde. Gamle kornsorter som ingen har eiendomsrett til er også i realiteten ulovlig å omsette.

 

Fullkorn pasta godkjennes av Anders Borgen.  Foto: NG


Næringsinnholdet i brød går ned

Ensidighet er farlig ernæringsmessig, sa Anders Borgen i sin gjennomgang av næringsinnholdet i moderne brød. Bruk fullkorn om du er opptatt av næringsrik mat. Moderne hvete er ikke egentlig egnet til menneskeføde, hevdet Borgen. De moderne kornsortene er ikke utviklet ut fra ernæringsmessige hensyn. Tvert imot. Ernæringsmessig var hvete mye bedre for 30-40 år siden. Vi ser i dag at ca 50% av befolkningen i vestlige land har problemer med mage/fordøyelse. Søliaki er en allergisk reaksjon mot alfa-gliadin i moderne hvete. Høy glutenindeks i de moderne hvetesortene er oppnådd ved foredling til mere høymolekylære gluteniner. Disse "moderne" framforedlede gluteninene er vanskelig fordøyelige og fører ofte til intoleranse - kroppen tåler dem ikke. Men de er bevisst utviklet for at bakeindustrien skal oppnå bedre bakeutbytte og gi "penere" brød.

 

Vi skal ikke nødvendigvis tilbake til de gamle kornsorter, men vi må tilbake til de gamle kornsortene som grunnlag for å utvikle nye sorter med høyt næringsinnhold og samtidig være lett fordøyelige. Det interessante er at de nyutviklede sortene ikke har større genetisk avlingspotensiale enn de gamle sortene. Men de nye sortene gir meravling fordi de er utviklet for å "tåle" industriell produksjon med sterk nitrogengjødsling uten å gå i legde.De nye sortene har til dels dramatisk lavere mineralinnhold. Særlig gjelder dette for sink og jern. Men lavere næringsinnhold i korn har også med dyrkingsteknikken å gjøre hevdet Borgen. Økologisk dyrking gir normalt bedre næringsinnhold, streket han
under.

Dette er Helios sin knekkebrød serie fra Alternativ Mat.

 

Proteinets nedbryting

Moderne hvetesorter fører til:
På kjøkkenet: Brødet hever for fort
I munnen: Findeling og tilsetting av enzymer - vi tygger for lite
I maven: Nedbryting til aminosyrer - Bløtt brød passerer for fort
I tarmen: Opptaket av aminosyrer - Slimhinnen er for tynn
Resultat: Opiat-peptider og andre ufordøyde protein-derivater ender i blodbanen.

 

Altså: Proteinet i de moderne hvetesortene gjør at konklusjonen blir:
Moderne hvete egner seg ikke til menneskeføde.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere