Monsanto dømt for ulovlig markedsføring

23.10.2009
Den franske Høyesterett har dømt sprøytemiddelgiganten Monsanto for å ikke ha fortalt sannheten om konsekvenser av bruken av deres ugressmiddel Roundup.

 

Biologisk nedbrytbar gift

Frankrikes Høyesterett har dermed bekreftet en tidligere dom, som lød på at, Monsanto feilaktig har annonsert at deres ugressmiddel Roundup er "biologisk nedbrytbart", og at den etterlater seg ren jord.  Monsanto fikk bot på 15 000 euro, skriver BBC News.

 

EU sier at glyfosat er farlig for miljøet

Franske miljøgrupper brakte først saken for retten i 2001 på grunnlag av at den viktigste ingrediensen i Roundup, glyfosat, er klassifisert som "farlig for miljøet" av EU.

 

Fra en Greenpeace aksjon i Tyskland mot GMO-mais.

 

Bruken av Roundup stiger

Dommen går tvers av Monsantos innsats for å komme med i det gode selskap for 'ansvarlig landbruksproduksjon' i verden. Dyrking av soya uten pløying er et av argumentene for dette. Imidlertid innebærer Monsantos metode at pløying avløses av behandling med Roundup. Monsanto selger til formålet bl.a. soya, som via genteknologi er gjort tolerant overfor Roundup - de såkalte RR-avlinger. RR står for Roundup Ready.

 

Bruken av Roundup har steget markert hvor Roundup Ready (RR) er innført.  I USA har veksten fra 1994 til 2007 vært på hele 1 900 prosent.  I Argentina har en opplevd en eksplosiv stigning i forbindelse med bruken av genmodifisert soya, som har gitt store inntekter til Monsanto.

 

Misdannelser hos barn

I Argentina har kritikken av GMO-soya vokst etter at ny forskning fra Argentinas førende medisinske fakultet i Buenos Aires har vist, at kjemikalier brukt i soyadyrkingen truer mange menneskers helse. Det er igjen hovedingrediensen, glyfosat, som er i søkelyset for å ha forårsaket skader på fostre og nyfødte - selv i små doser.

 

GMO-soya truer matsikkerheten 

Lokale bønder, borgere og miljøgrupper sier til danske DR P1 Orientering, at dyrkingen av GMO-soyaen truer biodiversiteten og Argentinas mulighet for å brødfø sin egen befolkning, i tillegg til befolkningens helse.

 

Les saken hos vår danske søsterorganisasjon Økologisk Landsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere