Morten Nymoen er redaktør for nettstedet økologisk.no

02.02.2012
Morten Nymoen ble ansatt i Matmerk 1. desember 2011 som webredaktør for økologisk.no. Morten er ansatt i en ett-årig prosjektstilling og er digital kommunikator og redaktør for økologisk.no. Hans oppgave er å øke kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat, fortrinnsvis norskprodusert, på alle tenkelige digitale flater, skriver Matmerk på sin hjemmeside.

Morten Nymoen er webredaktør for økologisk.no som ligger under Matmerk, her på brett fra hans Facebookside.


100 posent fra 1.mars

I første periode jobber Morten Nymoen i 50 % stilling, men vil fra 1.mars være i Matmerk i 100 %.
Jare Torgersen fortsetter å jobbe med økologisk informasjon, men i mindre stillingsdel enn tidligere.

 

Matmerk har i flere år hatt ansvaret for generell økologisk informasjon i Norge. De har nylig kommet med oppdatert hjemmeside og på Facebook med økoprat. På hjemmesiden vil de også presentere hvor en finner økologisk mat i Norge.

 


Hva er Matmerks økologiske markedsstrategi?

Her finner du link til foredrag ved Gabriella Dånmark hos Matmerk om deres arbeidet med økologisk informasjon.

 

Her finner du økoprat på Facebook

Annonsører

Samarbeidspartnere