Mulig sammenheng mellom DDT og Alzheimers

11.02.2014
Pasienter med Alzheimers sykdom hadde nesten fire ganger så mye DDT i kroppen, som kontrollgruppen av friske mennesker. Dette kom fram i en studie som nylig ble publisert i i Journal of American Medical Association Neurology.

En nylig publisert studie peker i retning av en mulig sammenheng mellom sprøytemiddelet DDT og risiko for utvikling av Alzheimers sykdom. Forskere mener nå dette bør undersøkes grundigere.

Påfallende

Teamet på Rutgers University og Emory University testet nivåer av DDE, et nedbrytingsprodukt av DDT, i blodet til 86 personer med Alzheimers sykdom. Resultatene ble sammenlignet med prøver av 79 friske personer i samme alder og bakgrunn. Selv om en stor andel av begge gruppene hadde stoffet i blodet, hadde gruppen med Alzheimers 3,8 ganger så mye DDE i blodet som gruppen av friske.

Forskerne fant også at pasientene med de høyeste nivåene av DDE, hadde en mer framskreden sykdom enn de med lavere nivåer.

– Effekten er påfallende stor, på størrelse med den vanligste genetiske risikofaktoren for sent innsettende Alzheimers, uttaler Prof Allan Levey , direktør for Alzheimers Disease Research Centre ved Emory University til The Telegraph.

Genetisk disposisjon

For bildet er ikke entydig. Noen friske mennesker hadde høye nivåer av DDE mens noen med Alzheimers hadde lave nivåer, og sykdommen var kjent også før DDT kom i bruk.

Det er fra før kjent at genetisk disposisjon kan ha innvirkning på hvorvidt noen utvikler Alzheimers eller ikke, men genetikk kan ikke forklare mer enn halvparten av alle tilfeller. Denne studien fant også at de med de høyeste nivåer av DDE i blodet, som samtidig var bærere av en bestemt genvariant som er knyttet til utvikling av Alzheimers sykdom, også var de med de alvorligste symptomene.

Derfor stiller en del forskere nå spørsmålet om folk som er bærere av denne bestemte genvarianten, kan være mer utsatt for de skadelige effektene av DDE. Det er klart at mer forskning vil være nødvendig for kartlegge mekanismene som utløser denne sykdommen. Alzheimers sykdom er økende i verden i dag.

Fortsatt i bruk

DDT var et mye brukt plantevernmiddel, som opprinnelig ble brukt til å kontrollere malaria på slutten av andre verdenskrig. Senere ble det mye brukt over hele verden i det kommersielle landbruket. Etter hvert ble det oppdaget at skadedyr utviklet resistens og at stoffet hopet seg opp i næringskjeden (bioakkumulerte), med flere alvorlige helse- og miljøeffekter som følge. Fra tidlig på 1970-tallet ble det forbudt å bruke, eller sterkt begrenset, i USA og mange andre land, deriblant Norge.

Fram til 1989 ble DDT fortsatt brukt i skogplanteskoler i Norge, til å dyppe granplanter i som beskyttelse mot gransnutebille. Verdens helseorganisasjon anbefaler fortsatt å bruke DDT for å holde malaria i sjakk, men mange steder har myggen utviklet resistens. I en del land er middelet fortsatt i bruk også i landbruket.

Påvist i Norge

DDT er et fettløselig stoff i gruppen klorerte hydrokarboner. Det har lang virkningstid og brytes svært seint ned i naturen. Flere tiår etter at forbudet trådte i kraft, i 2005, kunne Bioforsk fortsatt påvise høye konsentrasjoner i miljøet på en del lokaliteter i Norge, spesielt i forbindelse med skogplanteskoler og i sjøen i områder med langvarig intensiv frukt- og bærdyrking.

– Vi er fortsatt utsatt for disse kjemikaliene i USA, både fordi vi får matvarer fra andre land og fordi DDE vedvarer i miljøet i lang tid, påpekte en annen av forskerne i teamet, Dr Jason Richardson i følge The Telegraph.

Les mer om spredningen av miljøgifter som DDT og andre, i VGs giftbarometer (pdf) HER

Kilder:

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/10600234/Banned-pesticide-DDT-may-raise-risk-of-Alzheimers-disease.html

http://www.medicalnewstoday.com/articles/271774.php

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/publikasjoner/publikasjon?p_document_id=23395

http://www.epa.gov/pbt/pubs/ddt.htm

Annonsører

Samarbeidspartnere