Mye og farlig muggsopp i norsk korn

09.12.2009
Veterinærinstituttet har kommet med en rapport som viser kraftig økning av mykotoksiner, en farlig soppgift, i norsk korn og da særlig i havre. Vi snakker om en giftsopp i fôrkorn som dreper gris og høner om mye av dagens avling ikke blandes ut med annet korn.

Fagsjef Aslak Hauge i Felleskjøpet forteller til Oikosmagasinet Ren Mat at man overhode ikke har samme problemer med soppgifter i økologisk fôrkorn.

 

Firedobling av giftig korn på 4 år

Innholdet av soppgiften DON (deoxynivalenol) er i år fire ganger høyere enn i 2005, i følge Veterinærinstituttet. I Norge finnes det nå store lagre av slik giftig korn.  Symptomer på DON-forgiftning hos husdyr er redusert fôropptak, kvalme og eventuelt diaré, skriver Nationen.

 

Økologisk korn dyrkes oftest uten problem med DON-gift 

Forsker Guro Brodal ved Bioforsk Plantehelse på Ås forteller til Ren Mat at de har flere rapporter, både fra egen forskning og fra andre land, som peker i retning av at sprøyting mot bladflekksopper tidlig i vekstsesongen, kan føre til at fusarium får større spillerom og gir mer problemer. Noen rapporter tyder også på at ugrassprøyting med Glyfosat, som også er vanlig i konvensjonell kornproduksjon, kan føre til mer problemer med fusarium.

 

Brodal peker videre på at man i økologisk korndyrking vanligvis har et godt vekstskifte, pløyer jorda og tilfører mindre gjødselmengder. Dette gir åpnere bestand i åkeren, slik at man får mindre problemer med fukt og sopputvikling i avlingen. Hun ser heller ikke bort fra at man har en mer variert soppflora i økologisk åkre og at dette også bidrar til å holde fusariumutviklingen i sjakk.

 

Soppgiften skaper fôrproblemer

Innholdet av soppgifter har de siste årene gjort det vanskelig for bransjen å finne korn av tilstrekkelig god kvalitet til bruk i fôrproduksjonen, kommer det frem i Veterinærinstituttets rapport. 

 

Muggsopp som forekommer i korn kan grovt deles inn i to hovedgrupper; felt- og lagringsmuggsopp. Når kornet tas inn om høsten er det hovedsakelig feltmuggsopp som dominerer, og de vanligste tilhører slekten Fusarium. I norsk korn finnes en rekke ulike arter av Fusarium som kan danne store mengder av forskjellige mykotoksiner (soppgifter) som kan være helseskadelige for dyr og mennesker. Korn angrepet av muggsopp i åkeren får ofte noe endret farge, men det er vanligvis svært vanskelig å skille ut fusariuminfisert korn ved kornmottakene.

 

Både mengden muggsopp og mengden soppgifter er økende i norsk korn. Havre har vist seg å være den kornarten som er mest smittet med Fusarium og som også har høyest mykotoksininnhold. I 2009 oversteg 76 % av fôrhavreprøvene grenseverdiene for akseptabel forekomst av muggsopp.

 

 

Reidar Andestad i Oikos ber myndighetene gripe inn for å få slutt på at det betales full pris for gifitig korn.

 

Det betales samme pris for giftig som ikke giftig korn

De store og økende problemene med farlig soppgift i norsk korn, har reist debatt om det er rett at bønder som leverer korn med soppgift, skal få samme pris som de som leverer kvalitetsvarer. - Her må norske myndighter og norsk landbruk rydde opp før tilliten til norsk kornproduksjon forsvinner, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos.  Dagens praksis er umulig å forsvare.  Vi må ha ordningner som fremmer godt vekstskifte, god agronomi og sunne avlinger. 

 

-Dette er en trist og alvorlig situasjon for norsk kornproduksjon. Tiltak må derfor iverksettes. Oikos har tidligere kritisert Bioforsk sitt sprøytevarslingsprogram VIPS for å bidra til mer sprøyting og sviktende resutater når det gjelder bekjempelse av fusariumsoppene. Jeg håper også at de miljøer som sterkt kritiserer økologisk kornproduksjon for å gi mindre avlinger, nå ser på hvilken mengde korn som kan anvendes fra ulike produksjoner. Og at de verdsetter at økologisk korproduksjon kan gi nyttig erfaring og metoder for hvordan vi kan fremme en bedre kvalitativ kornproduksjon i Norge, sier Reidar Andestad. Ernæringsinnholdet i korn er også viktig, her scorer økologisk korn ofte høyt.

 

Link til rapport fra Veterinærinstituttet

 

Link til oppslag i Nationen er her

 

Merknader til denne saken rettes til Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere