Mye positivt i budsjettforliket

24.11.2014
Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) får verdifull støtte, det blir økt landbruksforskning og partiene har foreslått å fjerne kuttene til organisasjonene som får støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Det er mange positive signaler, selv om det er for tidlig å si hva utfallet vil bli.

-Å få overført penger over statsbudsjettet er et uvurderlig signal om at skolen har en nasjonal verdi, og 5 millioner er et viktig bidrag til spleiselaget som skal sikre videre drift av skolen, sier Spira Svendsen, kampanjekoordinator for Redd økoskulen, som drives av Sogn Jord- og Hagebruksskule Venneforening.

Spennende fylkesting
- Aurland kommune har også vedtatt å støtte skolen med 5 millioner, mens fylkeskommunen tidligere har uttalt at de vil dekke 60 prosent av kostnadene ved utbygging av skolen, med en anslått totalkostnad på 84 millioner kroner. Vi har et håp om at signalene fra statsbudsjettet og kommunen bidrar til at fylkestinget den 9. desember ser at skolen både har en lokal og nasjonal verdi, og at det kan bidra ytterligere positivt for skolen, fortsetter hun. - Vi har tidligere sagt at venneforeningen skal forsøke å samle inn 12 millioner, som vår andel av spleiselaget. Den målsettingen står fortsatt ved lag, og vil kreve en betydelig innsats fra alle som bryr seg om skolen, avslutter Spira Svendsen.

Rammen er lagt
Budsjettforliket mellom Venstre, Krf og regjeringspartiene har også lagt opp til en betydelig økning i landbruksforskning, i tillegg til at de har gått tilbake på kuttene til organisasjonene som mottar støtte fra LMD. – Vi har gitt rammene, nå blir det opp til de ulike komiteene å spesifisere hvilke forskningsprosjekt som skal motta finansiering og hvilke organisasjoner som skal støttes, sier Ola Elvestuen nestleder i Venstre.


Økologisk spydspiss
– Uansett fordeling har påvirkningen fra Venstre og Krf på det nye statsbudsjettet vært viktig for det videre arbeid til Oikos, sier seniorrådgiver Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge. -Økt forskning er avgjørende for at vi skal ha en sterk og bærekraftig landbruksproduksjon her til lands. Vi forventer samtidig at noe av forskningen kommer det økologiske landbruket til gode så det kan fortsette sin funksjon som spydspiss for det konvensjonelle landbruket. Vi trenger et solid landbruk i Norge som produserer god og sunn mat forbrukerne har tillit til, avslutter Holten.


Komme i mål til jul
Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene ble enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015 fredag 21. november. Som følge av at det tok tid å komme frem til forliket er finansdebatten utsatt, og et endelig vedtak tar noe tid. – Desember blir en hektisk måned, men vi skal komme i mål med budsjettet før jul, sier stortingspresident Olemic Thommessen på Stortinget.no.

Her finner du den endelige budsjettavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene fra 21. november.

Annonsører

Samarbeidspartnere