Nå når genmaten puster oss i nakken

18.10.2006
Nettverk for Mat og Miljø består av 16 landsdekkende organisasjoner som arbeider med matpolitiske spørsmål. Nettverkets plattform er å være pådriver for at den maten som produseres og tilbys forbrukerne er av best mulig miljø- og helsemessig kvalitet. Det siste tiåret har vi fulgt utviklingen av genmatens inntog med stor interesse og skepsis.

Nettverket har skrevet et leserinnlegg til alle landets aviser som du kan lese her.


Leserbrev/kronikk til alle landets aviser:
Fra Nettverk for Mat og Miljø
Koordinator Anne Skauen tlf 95 91 25 52 / 69 30 56 48
anne@gronnhverdag.no

Nå når genmaten puster oss i nakken

Når vi leser i Gennytt (5/06) at ulovlig genmanipulert ris er funnet i europeiske butikker, er det grunn til bekymring. Risen ble tidligere i år funnet i Kina, blant annet i barnemat. Nylig ble den samme risen funnet i risnudler frå Amoy i Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Sauser og nudler av samme merke blir også solgt i Norge, skriver Bergens Tidende. Mattilsynet mener på sin side at det ikke er grunn til å holde seg borte fra kinesiske risprodukter, så lenge det ikke er holdepunkt for å hevde at risen finnes i Norge.

Salg av genmanipulerte produkter
Enn så lenge er det ikke tillatt å omsette produkter fra genmanipulerte organismer (gmo) i Norge. Alle søknader skal behandles og godkjennes av Direktoratet for Naturforvaltning eller Mattilsynet. Det kommer stadig nye søknader fra utenlandske firmaer som ønsker å selge varene sine på det norske markedet, men ingen er godkjent.

Når vi importerer mat fra land som USA og Argentina, hvor gmo er utbredt og kontrollen er svak, er det likevel nesten uråd å holde butikkhyllene helt frie. I 2005 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsprosjekt vedrørende innhold av gmo-materiale i importerte næringsmidler som selges på det norske markedet. I hele 19 av 53 undersøkte produkter ble det funnet spor av slikt materiale. 10 av soya og 9 av mais (blant annet tortillachips og hermetisk mais). Riktignok var det bare ett av produktene som hadde ulovlig innhold av gmo (mer enn 0.9%), men dette sier likevel noe om omfanget av gmo på markedet.

På spørsmål om norske forbrukere ønsker genmanipulert mat i butikkhyllene svarer et klart flertall nei. Samtidig viser undersøkelser at befolkningen har generell lav kunnskap om dette temaet. 42 prosent av norske forbrukere tror at genmanipulering brukes i norsk landbruksproduksjon, mens 23 prosent svarer at de ikke har kunnskap på dette området. Bare 32 prosent er klar over at genmanipulering ikke forekommer i norsk landbruk*. Men fraværet av genmanipulert mat kan stå for fall. Forbrukerorganisasjoner i Europa og USA arbeider derfor for å få til gode merkeordninger som skal gi forbrukerne et reelt valg til å velge genmanipulert mat bort fra butikkhyllene.

Dyrking av genmanipulerte produkter
Samtidig som bioteknologiindustrien vokser seg stor og sterk erklærer stadig flere land og regioner seg som gmo-frie soner. Det betyr at landet eller regionen beslutter at det ikke skal dyrkes genmanipulert mat i deres område. Men EU-landenes mulighet til selvstendig politikk på dette området er under press, og i følge EU-kommisjonen er det forbudt å etablere gmo-frie soner innen EU.

Norge har, gjennom en tilpasning i EØS-avtalen, fortsatt mulighet til en selvstendig behandling av søknader om dyrking av gmo. Vi behandler søknader etter genteknologiloven, som sier at etikk, bærekraft og samfunnsnytte skal vektlegges ved vurderinger om utsetting av gmo. Soria Moria erklæringen slår fast at regjeringen vil bevare denne tilpasningen. Nettverk for Mat og Miljø forventer derfor at regjeringen vil sørge for at Norge også i framtiden kan avgjøre om genmanipulerte produkter kan dyrkes og selges i Norge.

Nettverk for Mat og Miljø ønsker følgende:
- At Norge opprettholder en fortsatt streng og restriktiv politikk når det gjelder genmanipulerte produkter.
- At argumenter som etikk, bærekraft og helse fortsatt skal vektlegges i forbindelse med utsetting, markedsføring og salg av genmanipulerte produkter i Norge.
- At det føres en god kontroll med importerte næringsmidler slik at vi unngår produkter som er forurenset med gmo.

Sist men ikke minst ønsker Nettverk for Mat og Miljø at norske forbrukere og forhandlere får bedre kjennskap til og kunnskap om dette temaet, slik at vi er bedre rustet til å ta de rette valgene om hvordan vi kan beskytte mat og miljø.

Hva er genmanipulert mat?
Genmanipulert mat består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Nettverk for Mat og Miljø består av 16 landsdekkende organisasjoner som arbeider med matpolitiske spørsmål. Nettverkets plattform er å være pådriver for at den maten som produseres og tilbys forbrukerne er av best mulig miljø- og helsemessig kvalitet. Det siste tiåret har vi fulgt utviklingen av genmatens inntog med stor interesse og skepsis.

*Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor


Nettverk for Mat og Miljø ved følgende organisasjoner:
Norges Bondelag
Oikos - Økologisk Landslag
Grønn Hverdag
4H Norge
Norges Naturvernforbund
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Norges Kvinne- og Famileforbund
Natur og Ungdom
Forbrukerrådet
Norges Bygdekvinnelag
Bioforsk Økologisk
Norges Astma- og Allergiforbund
Dyrebeskyttelsen Norge
FIVH
Norges Kokkemesteres Landsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere