Nasjonal markering for SJH lørdag 29. november.

28.11.2014
Hele landet bryr seg om Sogn Jord- og Hagebruksskule. Etter kanonsuksessen med Åpen dag på Sogn Jord- og Hagebruksskule tok det bare et par dager før lørdag 29. november ble valgt til nasjonal markeringsdag , med arrangementer i alle landets fylker. Takket være gode kontakter og ikke minst venners venner viste det seg å være overkommelig – økomiljøet står sammen.

-Lørdag 29. november blir det fokus på deling av informasjon, verving av medlemmer til venneforeninga, innsamling til kronerullinga, lokal pressedekning og en generell innsats for å skape positiv publisitet rundt økologisk mat og matproduksjon. Som seg hør og bør for en økoaksjon er mangfoldet stort – i Finnmark er det planlagt alt fra grønn filmkveld med økoservering og opplegg med dans, mat, loppemarked med mer i Oppland, storstilt auksjon i Vestfold og basar med konsert i Fredrikstad. Dagens store høydepunkter blir antakelig i Oslo og ikke minst i skolens eget fylke Sogn og Fjordane, kan kampanjekoordinator for Redd økoskulenen Spira Svendsen engasjert fortelle.

Skulder ved skulder for å redde skolen
I Oslo blir det foredrag, apeller, lykkehjul, matsalg og infostand i Mathallen, hvor en av skolens dyktige lærere bidrar. I Sogn og Fjordane blir det blant annet Redd økoskulen!-stand med politikerbesøk på julemarkedet i Aurland, og en fantastisk feiring med quiz og konsert på den lokale puben Duehuset på kvelden. Alle inngangspenger går selvsagt til kampanjen. I tillegg kommer syv elever til å reise til Bondens Marked i Bergen den dagen, hvor det blir salg av økologiske julekaker, servering av økoskulens berømte røsti stekt på takke, stille auksjon og mere til.

Alle vil bidra
Mangfoldet på bidragsyterne er så stort at man kan ikke annet enn å akseptere at begeistringen for økologisk mat endelig har nådd ut til det brede lag av folket. Alt fra frisører, kunstnere, bønder, forfattere, matbutikker, skoler, designere, studenter, kokker, pensjonister, kafeer, politikere, musikere, elever, fallskjermhoppere, foreninger, journalister og enda mange flere har sagt ja til å bidra på ulike vis. – Alle arrangementene sprer informasjon om saken og samler inn penger til kronerullinga på ulike vis. Folk har vært utrolig positive til å bidra og kreative i planleggingen, sier initiativtaker Svendsen.


- Skjebnen til Sogn Jord- og Hagebruksskule blir avgjort i Fylkestinget 9. og 10. desember. Kampanjen Redd økoskulen, som har ført til stor oppmerksomhet rundt saken, går nå inn i en avgjørende fase for å sikre at skolen ikke blir vedtatt nedlagt. Håpet er at kraften i den landsdekkende mobiliseringen ikke bare hindrer nedleggelse men også bidrar til å styrke den heløkologiske landbruksskolen for framtidige generasjoner. Med den stadige økende etterspørselen etter lokal og økologisk mat er det absurd at Sogn Jord- og Hagebruksskule er i en usikker posisjon. Derfor har det vært lett å mobilisere i hele landet. Mange ser også at økologisk landbruk kan være en spydspiss for å bringe hele det norske landbruket i en mer bærekraftig retning. Med de klimautfordringene vi står overfor, må vi utdanne flere økologiske agronomer, avslutter Spira Svendsen.Her finner du mer informasjon om arrangementene.

Annonsører

Samarbeidspartnere