Nasjonal økokongress i Trondheim 8. og 9. januar

04.01.2013
Statssekretær i Helsedepartementet Nina Tangnæs Grønvold er Jonas Gahr Støres høyre hånd. I januar holder hun det politiske innlegget på økokongressen i Trondheim.

- Vi er svært fornøyd med å få Nina Tangnæs Grønvold på programmet, sier forskningssjef ved Bioforsk Økologisk, Atle Wibe. Han kan vise til et omfattende og spennende program om landbruk og mat i storkjøkken.

 

Se program www.bioforsk.no/okokongress

 

Programmet for kongressen er delt opp i ulike emner. Første dag dreier seg om økologisk mat, status, trender og hvorfor det er viktig. Andre dag er delt opp i parallelle sesjoner. I den ene sesjonen er temaet mat i storkjøkken. Den andre sesjonen vil dreie seg om forskning innen økologisk landbruk i Skandinavia, med foredradragsholdere fra Sverige og Danmark. I tillegg er det mulig å delta på et sluttseminar for forskningsprosjektet NatVit («Naturlege kjelder for antioksidantar, naudsynt for husdyras helse og velferd og for produktkvalitet i økologisk husdyrproduksjon»).

 

- Vi har enbetydelig tetthet av økologiske storfe-, melk- og kornprodusenter. Rundt 1/3 av landets økologisk kornprodukter kommer fra Trøndelag. Vi har også storkjøkken som viser vei i bruk av økologisk mat. Sist, men ikke minst, ligger Norges viktigste forskningssenter for økologisk mat og landbruk på Tingvoll, ikke langt fra Trondheim, sier Wibe.

 

Wibe mener dette er en god kombinasjon og håper at både produsenter, rådgivere, forbrukere og forskere vil finne programmet interessant.

 

- Det er viktig at folk med ulik bakgrunn møtes for å kunne finne ut hvor skoen trykker mest, og hvor det er størst utviklingspotensial. Arrangørene byr nemlig på et svært spennende program der alle kan møtes for å få påfyll, sier Wibe

 

Kongressen arrangeres 8. og 9. januar. Arrangører er Bioforsk Økologisk, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, Trondheim kommune og Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag.

 

- I Midt-Norge er det svært gode miljøer for økologisk mat og landbruk, derfor var det helt naturlig å legge den nasjonale konferansen til Trondheim, sier forskningssjef Atle Wibe.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere