Nationens tall om dødelighet for økohøns stemmer ikke

11.08.2011
- Det gir et helt feil bilde når Nationen presenterer danske tall basert på en annen hønerase enn vi har i Norge, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad.
- Dette smaker av å være en kampanje for burhøns-drift, legger han til.
Toten Eggpakkeris tall er dødelighet på 4 - 4,1 % dødelighet for økologiske frittgående høns, som er tilsvarende for konvensjonelle frittgående høns. Nationen viser til tall på 10% fra Danmark. Informasjonen fra Nationen er brukt i over 15 norske medier og gir dermed et svært uheldig bilde av økologisk produksjon.

Daglig leder Ernst Ole Ruch i Toten Eggpakkeri viser til at de har tre moderne økologiske anlegg fra 2009 og har ikke problem med hakking.
- Vi fører nøye statistikk på dette området, legger han til.


Økologisk høns med optimal dyrevelferd
- Vi er enige med at den optimale dyrevelferden for høna er økologisk produksjon, uttaler styreleder David Koht-Norbye i Norsk Fjørfelag i Nationen-artikkelen 11. august. Styrelederen sier videre at det er mer arbeidskrevende for bonden med økologisk produksjon.

 

Burhøns har ikke akseptabel dyrevelferd
- Det må være minstekrav til dyrevelferd for alle høner. Det gjelder bevegelighet, vaglepinne og sandbad og til å komme seg ut i frisk luft. Når de stues inn i bur med størrelse som et A4-ark viser det at grunnleggende dyrevelferd ikke er ivaretatt, sier Reidar Andestad. Dette er situasjonen også i de nye miljøburene som gir plass til flere høner.

- Remas beslutning om å kutte ut burhønsegg skaper panikk hos burhønsholdere, sier Reidar Andestad.

 

Arbeidet med å fremme lav dødelighet blant frittgående og økologiske høner
- Vi har andre utfordringer med høner som går fritt inne i en større hønsegård og de økologiske som også får tilgang til å bruke nebb og klør ute, sier Ernst Ole Ruch i Toten Eggpakkeri. God oppfølging av nye besetninger av unge høner er en regel som sikrer mindre hakking og dødelighet. Hvordan lokalene er utformet er et annet forhold. Kvaliteten på det økologiske fôret har blitt bedre, etter problemer med det tidligere. Det er også et spørsmål om hvor store besetninger bør være for å bedre dyrevelferden.

Disse spørsmålene står hele tiden på dagsorden hos økologiske produsenter og tilbakemeldingen jeg har fått er at en god oppfølging av dette gir lavere dødelighet enn det som tidligere var rapportert. Dette vil vi selvsagt følge med på videre for å få ned dødsraten, og forskning på dette området er derfor viktig. Men det gir ikke grunnlag for å forsvare plagene hønene har hele livet innesperret i små bur, avslutter Ruch.

 

Her finner du oppslaget i Nationen og nettdebatten etter den.Eggpakkeri ukjent med dødelighetstall for økohøns

 

Korrigert tileggssak Nationen

Samme dødlighet hos fritgående og økologiske høner skriver Nationen i tileggssak torsdag ettermiddag.  Den opprinnelige saken med misvisende tall ligger fortsatt ute. - Meget beklagelig, sier Reidar Andestad i Oikos - Øklogisk Norge.  Bare på 4 % hos Toten Eggpakkeri økologiske produsenter mot tallet på 10% fra Danmark som Nationen benyttet i sitt første oppslag.  Det er ikke rart forbrukre og andre medier har blitt kraftig  misledet med det første oppslaget i avisen, som en rekke andre aviser i landet har gjengitt.

 

Ved Toten eggpakkeri er dødeligheten for verpehøns i frittgående og økologiske systemer den samme. - De er begge på rundt fire prosent, sier administrerende direktør, Ernst Ole Ruch.

 

Her er den korrigerte tilleggssaken i Nationen

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere