Naturlig og godt – matfellesskap i Kina

27.01.2012
Det satses stort på genmodifisert matproduksjon i Kina, men det finnes også eksempel på andre utviklingstrekk.
I den kinesiske byen Liuzhou, som har 3.8 millioner innbyggere, i provinsen Guangxi lengst sør i Kina, er folks bevissthet om mat, helse og miljøspørsmål fortsatt ikke veldig høy. Her har imidlertid nullprofitt organisasjonen Ainong Association bygd opp et ekstraordinært arbeid.

Foreningen, som kan være den første i sitt slag i Kina, samler smådyrkere, håndtverkere, produsenter og forbrukere gjennom sine restauranter Tu Sheng Liang Pin (Native & Good) og en bondeeid butikk. Denne butikken kan være det første av sitt slag i Kina. (Bilde: Utenfor restauranten med sitt kinesiske navn skrevet på gul bakgrunn).

 

Denne foreningen, bærer et navn som kan oversettes til bondens venn. Arbeidet begynte i 2004, med fokus på å bygge et nettverk av bønder, forbrukere, restauranter og en gårdsbutikk. I jakten på den autentiske smaken av kylling, gikk en gruppe unge mennesker i Liuzhou ut i den nærliggende landsbygden. Like etterpå ble nullprofitt organisasjonen Ainong Association dannet. (Bilde lengre nede: Utsiden av bøndenes butikk med slagordet "spis lokalt og sesongmessig")

 

Foreningen startet med lokalt fellesskapsstøttet landbruk, kartlegging av små bærekraftige bønder og, på samme tid, organiserte de forbrukerne i byen til å kjøpe sine produkter til gjensidig akseptable priser. Gradvis ble et nettverk etablert. For å tiltrekke seg flere forbrukere satte foreningen opp en utstillingshall i Liuzhou kalt "Native & Good" i november 2005. Denne måtte dessverre stenges i april 2006 grunnet oppsigelse av leiekontrakten. Fra 2006 til 2007 har Ainong Association fokusert på å bygge opp langsiktige relasjoner med smådyrkere og håndtverksprodusenter, og fått mye førstehåndserfaring.

 


 

I juli 2007 åpnet Ainong Association sitt første Native & Good Restaurant i Liuzhou. En ytterligere en fulgte i samme by, og en annen i hovedstaden i provinsen Nanning. Når det er mulig, er ingrediensene som brukes i restaurantene hentet fra sitt nettverk av bønder. Ingen kunstige smakstilsetninger blir brukt, og ingrediensene er GMO-fri. Det legges stor vekt på å utvinne den opprinnelig gode smak av mat. I sitt nettverk av dyrkere og produsenter, er det mer enn 20 kjernebondehusstander og ca 200 personer som får dekt nesten alt det de trenger gjennom denne virksomheten.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere