Nesten 1 av 4 med økologisk mat i handleposen

27.11.2007
Resultatet av årets Økobarometer, viser at 23 prosent av kundene i undersøkelsens fullsortimentsbutikker hadde økologisk mat i handleposen. Dette er en økning på 50 prosent fra 2004.


Bedre helse og å unngå sprøytemidler og E-stoffer er hovedgrunnene til at vi velger økologisk mat, mens miljøvennlig og dyrevennlig nevnes som grunn av henholdsvis 37 prosent og 21 prosent av kundene i 2007, mot 25 prosent og 6 prosent i 2004.

Tilgjengelighet, synlighet, pris
I hver femte butikk i undersøkelsen hadde over 30 prosent av kundene økologisk mat i handleposen. Dette kan ikke forklares med verken hvor i landet butikken ligger, eller hvilken kjede butikken tilhører. Grunnen til at hver tredje kunde i disse butikkene handler økologiske varer, kan muligens henge sammen med butikkpersonalets kompetanse og satsning på denne varegruppen.

-Dette viser nok en gang at tilgang på økologiske varer og varenes synlighet i butikk er avgjørende for salget, sier Kersti Mathiassen i Oikos. Det underbygges videre i undersøkelsen ved at kundene oppgir mangel på sortiment som viktigste grunn for at de ikke handler mer. -Ofte blir pris trukket fram som viktigste hinder for salg av økologisk mat. Bildet bør nyanseres fordi det ikke stemmer for den gruppen kunder som kjøper mest økologisk mat og som har det beste inntrykket av prisnivået på økologisk mat, sier Mathiassen. -Pris er viktig, så varene må priser fornuftig, men hos kundegruppen som kjøper mest økologisk mat kommer pris på delt andreplass sammen med vanskelig å finne i butikk. Ergo bør butikkene også se på både utvalget av varer og på varenes plassering, i tillegg til pris, hvis de mener alvor med satsingen sin, fortsetter hun.

Mathiassen tror også at kundenes opplevelse av prisnivået på økologisk mat kan ha en viss sammenheng med hvilken kjede de handler i. -Prisen på eksempelvis frukt og grønt kan variere fra uke til uke, men det er litt underlig at man i samme uke finner norske, økologiske gulrøtter til kr 19,90 pr kg i to kjeder, mens den tredje tar over kr 30,- pr kg.

Altfor beskjeden markedsføring
Kundene ber ellers om mer markedsføring og mer informasjon om økologisk mat. Det blir blant annet sagt at man oppfatter de økologiske produsentene som for beskjedne i sin markedsføring av produktenes egenskaper, sammenlignet med konvensjonelle varer.

Hittil har man vært svært forsiktig med å si noe om helseeffekten av økologisk mat, men stadig flere undersøkelser støtter opp om kundenes opplevelse av økologisk mat som sunnere. Fra en stor europeisk undersøkelse som pågår, opplyste professor Carlo Leifert ved universitetet i Newcastle, at resultatet av deres studier viser at økologisk frukt, grønnsaker og meieriprodukter inneholder mer næring enn ikke-økologiske produkter. I tillegg kommer høyere innhold av antioksidanter som man mener kan være viktige i forebyggingen av kreft og hjerte- og karsykdommer. -Det går ikke an å bare kopiere denne informasjonen over på økologisk emballasje i Norge, sier Kersti Mathiassen, -men det er selvsagt svært interessant at det kommer stadig flere studier som peker i samme retning. Når professoren sier at forskjellen de har funnet tilsier at det å spise økologisk mat tilsvarer en ekstra porsjon med konvensjonell frukt og grønt pr dag, begynner vi å snakke om forskjeller som kan få betydning.

Annonsører

Samarbeidspartnere