Netto vekst på 5 nye økobønder i 2010

20.07.2010
Debio opplyser til Oikos – Økologisk Norge at per 5.juli viser tallene en vekst på 127 nye og samtidig en utmelding på 122 bønder. Det gir en nettovekst på 5 nye økologiske produsenter i 2010. – Det er verdifullt for å fremme et mer miljøvennlig landbruk i Norge at det fortsatt er en vekst i antall økologiske produsenter, og Oikos – Økologisk Norge utfordrer bøndene til å legge om selv om en for tiden får mindre tillegg for økologisk melk og kjøtt enn for et halvt år siden, sier Reidar Andestad. Derimot er det spesielle støttetiltak for omlegging til økologisk kornproduksjon og behovet er veldig stort.

Bildet er fra Bjerkem gård ved Steinkjer. 

 

55 prosent flere økobønder på ti år

Til sammen er antallet økologiske bønder i Norge nå 2 856. I 2005 var tallet 2496 og i år 2000 var det 1840. Dette gir en vekst på 55 % de siste 10 årene.  I mengde areal som er omlagt til økologisk produksjon og i antall økologiske bønder ligger Norge nå høyt på statistikken i Europa, sier Reidar Andestad.  Det er i andel av handel vi ligger vesentlig etter land vi normalt sammenligner oss med. 1,3 % av omsetningen i dagligvarehandelen var økologisk ved nyttår 09/10.  De mest solgte økoproduktene i Norge er egg, gulrot og barnemat.

 

Stabilsering i tallene fra Debio i år stemmer med tall fra Norsk Bydeforskning 

Bare én av hundre bønder planlegger å gå over til økologisk drift, viste tall fra Norsk bygdeforskning for noen dager siden.  I 2004 hadde 4 % planer om omlegging. - Det handler nok mye om forestillinger om markedet, ikke så mye om støtteordningene. Mange bønder anser ikke avsetningsmulighetene for økologiske produkter som gode nok, sier seniorforsker Hilde Bjørkhaug hos Norsk bygdeforskning til Nationen. - Hun tror at finanskrisen og usikkerheten i markedet kan ha gjort sitt til å bremse rekrutteringen til det økologiske landbruket.  Se sak om dette her.

 

Nedgang i andre økovirksomheter

Når det gjelder virksomheter innen import, foredling og omsetning som er godkjent av Debio har 34 meldt seg inn i 2010, mens 51 har meldt seg ut.  Totalt er det nå 5 689 virksomheter.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere