Nord-Trøndelag fremste økofylke

12.10.2009
- Det hadde ikke vært noe problem å legge om hele landbruket i Nord-Trøndelag til økologisk drift, sier Jakob Bjerkem, nestleder i Oikos og økobonde i Steinkjer, til Trønder-Avisa. Per september har fylket 345 økobønder og 67.409 dekar økologisk areal.

Jakob Bjerkem er med i en økologisk samdrift som omfatter fire gårder. Til sammen produserer de 180 tonn økologisk melk og rår over 880 dekar innmark. Som nestleder i Oikos og styremedlem i Debio er han en sentral tillitsvalgt i det økologiske landbruket.


Trøndelag på topp
Statistikken fra september viser at Nord-Trøndelag med sine 67.409 dekar har gått forbi Sør-Trøndelag med 67.153 dekar. Med 345 økobruk blir Nord-Trøndelag slått med ett bruk av Sør-Trøndelag som nå har 346 bruk. Når det gjelder andel økologisk areal ligger Sør-Trøndelag på topp med 8,8 %, fulgt av Buskerud (8,6%), Telemark (7,9%) og Nord-Trøndelag på fjerdeplass med 7,6 %.

Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har hatt størst netto tilvekst av økologiske bruk i 2009, med 42 bruk. 55 har kommet til, mens 13 har sluttet.


Framtidstro
Bjerkem har svært god tro på økologisk landbruk, selv om motstanderne har forsøkt å så tvil om hvor bærekraftig økologisk landbruk er.

- Selv Yara er enig i at kunstgjødselframstillinga står for 50 prosent av energiforbruket i landbruket, uttaler Bjerkem. Fosforressursene i verden, som kunstgjødselproduksjon er avhengig av, er dessuten en begrenset ressurs på lik linje med olje. Det er også et argument for større omlegging til økologisk landbruk.


Gode vilkår
- Hva er det som gjør at økologisk landbruk bokstavelig talt har bedre vekstvilkår i Nord-Trøndelag enn i de fleste andre fylker?


- Tine har gode veiledere, i tillegg til at det arbeides veldig godt i forsøksringene. Fra Namdalseid, Snåsa og Skogn, som har en stor tilvekst i økologisk produksjon de siste årene, ser vi også hvor viktig det er at signalbruk legger om og lykkes, svarer Bjerkem til Trønder-Avisa.


Den varierte bruksstrukturen i Nord-Trøndelag med kornbønder ispedd melkebønder gjør fylket ekstra godt egnet for økologisk landbruk.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere