Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Østfold øker med flest nye økobønder

15.09.2009
Debio har offentliggjort fylkeslisten over hvor de nye økoprodusentene i 2009 kommer fra. Hele 317 nye bønder er registrert pr 5. september 2009 og 124 utmeldinger. Dette gir en nettovekst på 193 økobønder. - Dette er gledelig og det er mange år siden så mange har lagt om, sier Reidar Andestad i Oikos.

Her er det kalkunene hos Olav Lindegaard i Sør-Trøndelag som koser seg. 

Sju fylker med vekst på over 10 økobønder

Hele sju fylker har nettovekst på ti økobønder eller mer.  På topp i økovekst ligger Nord-Trøndelag med 42, fulgt av Sør-Trøndelag med 26 og Østfold med 17. Dermed befester trønderne seg som en drivende kraft i omlegging til økologisk drift.  Sogn og Fjordane har en nettovekst på 19, Buskerud med 17 og Vestfold og Akershus med 10 hver. 

Jakob Bjerkem driv med økologisk melkeproduksjon i Steinkjer i Nord Trøndelag.  Han har siste året hatt mer enn 10 foredrag for å informere bønder i fylket om økologisk drift. Han er også nestleder i Oikos hovedstyre. Han, Oikos og Norsk Landbruksrådgivning som gir Gratis Førsteråd og flere andre kan glede seg over stor oppslutning om økologisk landbruk i Nord-Trøndelag.

Her er fylkestabellen for 2009:

Fylke Innmeldinger Utmeldinger Netto vekst
Østfold* 27 4 23
Akershus* 14 3 11
Oslo* 0 0 0
Hedmark 22 14 8
Oppland 21 16 5
Buskerud* 28 11 17
Vestfold* 18 8 10
Telemark 14 8 6
Aust-Agder 1 2 -1
Vest-Agder 8 5 3
Rogaland 4 1 3
Hordaland* 6 9 -3
Sogn og Fjordane* 24 5 19
Møre og Romsdal 14 6 8
Sør-Trøndelag* 37 11 26
Nord-Trøndelag* 55 13 42
Nordland 15 4 11
Troms 9 3 6
Finnmark 0 1 -1
Totalt 317 124 193

 

Les hele saken hos Debio.

 

Tallene fra 2008, nettovekst 2009 og sum nå

Som tabellen under viser er det nå bare en produsent forskjell mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, fortsetter utviklingen som nå tar nord-trønderne over ledelsen som fylke med flest økologiske bønder i landet. 

 

Etter trønderne er det Hedmark, Buskerud og Oppland, så kommer Østfold på 6.plass og Sogn og Fjordane på 7.plass. I Sogn og Fjordane rapporteres det om fin vekst i økologiske fruktdyrkere.  En liten tilbakegang finner vi i Hordaland med minus 3, Aust Agder og  Finnmark med minus 1,men det er nok fortsatt god turistreklame å fortelle at det er 7 økologiske produsenter i Finnmark.

 

          antall   nettovekst   sum
Fylke   2008    nye 2009   med 2009
Østfold  180 23 203
Akershus  144 11 155
Oslo 4 0 4
Hedmark 260 8 268
Oppland  224 5 229
Buskerud   240 17 257
Vestfold  101 10 111
Telemark  120 6 126
Aust-Agder   38 -1 37
Vest-Agder  44 3 47
Rogaland   58 3 61
Hordaland  119 -3 116
Sogn og Fjordane  174 19 193
Møre og Romsdal                166 8 174
Sør-Trøndelag  320 26 346
Nord-Trøndelag  303 42 345
Nordland  148 11 159
Troms   51 6 57
Finnmark 8 -1 7
Hele landet  2 702 193 2895

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere