Nordmenn vil ikke ha matpatent

09.11.2011
Omstridt tomatpatent ble i dag sendt videre i rettssystemet ved det europeiske patentkontoret. Halvparten av nordmenn er i mot matpatenter, bare 5 % støtter dette. Samtidig innvilges stadig vekk flere matpatent av det europeiske patentkontoret som også vil kunne bli gjeldene Norge, skriver Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet.
-Det er skremmene få i Norge som kjenner til den voldsomme utviklingen av GMO på en rekke områder, under gjengir vi innlegg som Torhiem har laget og som Oikos - Økologisk Norge stiller seg bak, sier Reidar Andestad.

Bildet viser gmo-mais som en illustrasjon til saken.

 

I dag besluttet det europeiske patentkontoret (EPO) å sende spørsmålet om det
omstridte tomatpatentet (EP1211926) videre til sitt høyeste klageorgan. - Vi håper
at EPO endelig vil lytte til den massive kritikken om hvordan vide patent på vanlige
planter og dyr er en alvorlig trussel mot matsikkerhet, sier Bell Batta Torheim,
rådgiver i Utviklingsfondet.

 

Tomatpatentet dekker såfrø, planter og tomater som har blitt til ved konvensjonell
planteforedling der man har krysset ulike sorter av tomat. Resultatet er tomat med
redusert vanninnhold, som gjør dem interessante i videre matprosessering, som
produksjon av ketchup.

 

- EPO tråkket i dag ned nødbremsen mot patent på planter og
planteforedling. Trenden i EPO har til nå vært å innvilge stadig flere patent på
vanlige planter og dyr, sier Batta Torheim.

 

Norge godtok for første gang patent på planter og dyr i 2004 da vi gjennomførte EUs
patentdirektiv (direktiv for rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser).
I 2008 ble Norge medlem av EPO.

 

- Norge flagget ut viktige deler av vår patentpolitikk ved å bli medlem av
EPO. Vi må nå være ansvarlige medlemmer som sikrer at EPO tar en grundig oppryddig i
sin patentpraksis, sier Batta Torheim.

 

Siden 1984 har EPO innvilget rundt 100 patent på planter som har blitt til ved
konvensjonell planteforedling. Nærmere ytterligere 1000 søknader på patent på
planter og dyr ligger til vurdering i EPO, inkludert pasta, brød og øl.

 

- Nordmenn vet ikke at patent på matplanter som tomat, brokkoli og melon
allerede er patentert. Allikevel er halvparten av nordmenn mot at dette skjer. En
fortsatt stilltiende aksept for EPOs patentpraksis hos regjeringen vil være i strid
med hva nordmenn ønsker, sier Bell Batta Torheim.

 

Utviklingsfondet har fått utført en spørreundersøkelse om nordmenns kunnskap og
holdning til matpatent. Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse i slutten av
oktober 2011 blant et representativt panel på 1000 respondenter. 87 % vet ikke at
vanlig planter blir patentert, kun 6 % kjenner til dette, 7 % er usikre. 49 % er i
mot slike patent, kun 5 % støtter dette. 46 % har ikke gjort opp en formening.

 

Kontaktinformasjon:

Bell Batta Torheim, rådgiver (patentansvarlig), Utviklingsfondet, tlf. 411 23 404

Andrew P. Kroglund, informasjonssjef, Utviklingsfondet, tlf. 951 39 725

 

Bakgrunn:

Patentet (EP 1211926) på tomat er gyldig i ti europeiske land og inkluderer frø,
planter og tomat fra konvensjonell planteforedling. Tomatene har fått redusert
vanninnhold, noe som gjør dem interessante for bruk i produksjon av bl.a. ketchup.

 

Det israelske landbruksdepartementet fikk patentet i 2003. Matgiganten Unilever
utfordret patentet i 2004 fordi det truer deres økonomiske interesser.

 

I desember 2010 erklærte det utvide klageorganet i EPO at det ikke er lov å
patentere konvensjonell planteforedling. Imidlertid er ikke produkter (som selve
planten) fra foredling ikke eksplisitt forbudt.

 

I 2007 ble en internasjonal koalisjon bestående av organisasjonene Berne Declaration
(Sveits), GeneWatch (UK), Greenpeace (Tyskland), Le Réseau Semences Paysannes
(Frankrike), Utviklingsfondet (Norge), Kein Patent auf Leben! (Tyskland), Misereor
(Tyskland) og Swissaid (Sveits) etablert. Koalisjonen krever forbud mot patent på
matplanter og husdyr.

www.no-patents-on-seeds.org

 

Patent er et midlertidig monopol på kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse. Når
planter og dyr patenteres, kan andre forskere og selskap bli hindret å forske videre
på det patenterte materialet. Dermed stikker patent kjepper i hjulene for videre
planteforedling og dyreavl.

 

De multinasjonale kjemikaliegigantene Monsanto, Syngenta og Bayer CropScience topper
patenttoppen på planter. Det er også de som får stadig større dominans over det
globale såfrømarkedet.

 

Utviklingsfondet og Changemaker arrangerer patentseminar 25.november i Oslo med
bl.a. nye oppdateringer fra EPO. Påmelding: www.deltaker.no/patentseminar

 

Annonsører

Samarbeidspartnere