Norge sentral i global økologisk forskning

01.10.2011
Forsker Anne-Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk ved Tingvoll ble rett før helgen valgt til visepresident i den økologiske forskningsorganisasjonen ISOFAR. Valget skjedde under den økologiske verdenskongressen i Sør-Korea. Hun deltar i Korea på forskningsdelen på konferansen, der hun presenterte resultat fra IPOPY undersøkelsen som har sett på økologisk mat i skoler og barnehager.

Viktige endringer er gjennomført

Den internasjonale forskningsorganisasjonen, ISOFAR, har i år vedtatt flere endringer som hun har jobbet for. Tidligere har organisasjonen vært svært tysk dominert. Nå er det valgt president fra Sør-Korea og Løes som visepresident fra Norge. Videre har det kommet inn flere andre kvinner i styret og stabsfunksjoner er lagt til Uganda i Afrika. - Jeg har forventinger til at ISOFAT blir enda mer sentral framover, kombinert med den store og voksende interessen for økologisk landbruk og mat, sier Anne-Kristin Løes i en kommentar. - Det er et stort behov for å øke forskingen på økologi-området og styrke kontakten mellom miljøer som arbeider med slike oppdrag, legger hun til.

 

Flere norske organisasjoner i IFOAM

Hun satser på at mye av funksjonen kan dekkes ved oppfølging via nettet og at det ikke skal innebære mye reising. Anne-Kristin Løes sitter også i hovedstyret i Oikos - Økologisk Norge.  Bioforsk Økologisk, Oikos - Økologisk Norge, Biodynamisk forening og Debio er alle med i den internasjonale økologi-organisasjonen IFOAM som denne uken har samlet flere hundre deltakere til sin økologiske verdenskongress i Sør-Korea, hvor deltakelsen fra asiatiske land har vært ekstra stor.  IFOAM samarbeider nært med forskningsorganisasjonen ISOFAR der Løes nå er blitt valgt til visepresident.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere