Norgesgruppen satser økologisk

03.06.2009
Under Landbruksdepartementets store klimakonferanse på Gardermoen 3.juni, sa informasjonsdirektør Per Roskifte, at Norgesgruppen satser videre på økologisk vekst som del av sin miljøstrategi. Målet er 400 millioner kroner i økologisk omsetning i løpet av 2010.

 Bildet: Konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Per Roskifte fra Norgesgruppen på LMDs Klimakonferanse

 

Satser videre på økologisk vekst

Norgesgruppen ser på økologisk mat som er miljøvennlig produksjon, på linje med sine kunder. Å svare på spørsmål om klimaeffekt knyttet til økologisk produksjon overlater han til andre å uttale sg om.  Han sier at det økologiske salget er for lavt i dag.  Han viser til satstingen de har gjort i blant annet Ultra butikkene med økologisk bakeri.  Han sier til okios.no at det er viktig hva Tine og andre større produsenter gjør med de økologiske volumproduktene. Generelt syns han utviklingen har gått for tregt i det siste.

 

Klimamål

Når det gjelder klimamål fortalte Roskifte at Norgesgruppen har fastsatt 15 % reduksjon av CO2 utslipp fra 2004 til 2020.  På transport skal CO2 utslippene ned hele 40 % fra 2006 til 2010.  Det er krevende målsettinger å nå. 

 

Nei til kasting av mat

Videre har selskapet klar satsting på å redusere kasting av mat, og han fortalte at det er på dette området Norgesgruppen har høstet mest positiv tilbakemelding fra forbrukerne i det siste.  Ikke minst fra eldre forbrukere.  Han gledet seg også over veksten av Svanemerkete produkter som har kommet i den siste perioden.

     

Bildet: Økologisk lettmelk og kefir med datostempling (Tine-bilder)

Dato-fokuserte forbrukere

Per Roskifte fortvilte derimot over forbrukerens oppfatning av datostempling av mat.  Mange forbrukere leser ikke at det ofte står best før en bestemt dato eller holdbarhetsgaranti innen en dato. De forholder seg til datoene på matvarene som maten skulle være giftig dagen etter angitt dato.  Selv bruker han å teste nye ansatte på at de må drikke melk som var "utgått" for en uke siden.  Tør du ikke ta denne testen, bør du altså ikke søke jobb i Norgesgruppen.

Annonsører

Samarbeidspartnere