Norsk husdyrhold på norske ressurser

21.03.2010
– Andelen importert kraftfôr i norsk husdyrhold er stor og stadig økende. Store arealtilskudd til kornbonden, fraktordninger og prisnedskriving innebærer en sterk subsidiering av kraftfôret og et stort forbruk av kraftfôr, sier Jakob Bjerkem, nyvalgt leder i Oikos – Økologisk Norge. Gras og andre fôrmidler støttes vesentlig mindre. Samtidig er det grasarealer i store deler av landet som nå gror igjen.

 Med utgangspunkt i grunnleggende økologiske prinsipper og den globale miljø- og matvaresituasjonen er dette uholdbart. En stimulans til grovfôrproduksjoner og beite vil dessuten bevare kulturlandskapet. Bruk av lokale ressurser sikrer landbruket også i distriktene: - Vi vil ha produksjon av fôr til norske husdyr tilbake på norsk jord.

 

- For å bringe utviklinga i bærekraftig retning er det nødvendig å redusere subsidiene på kraftfôr og bruke frigjorte midler til mer støtte til grovfôr, uttaler Bjerkem under landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge. Denne snuoperasjonen må starte allerede ved årets jordbruksforhandlinger.

***

 

Oikos ønsker norsk avl av husdyr tilpasset økologiske forhold

 

­- Vi må støtte opp om norsk avl av husdyrraser, og hindre at store utenlandske aktører kjøper opp norske avlsselskaper, mener leder for husdyrgruppa i Oikos Grete Meisfjord Jørgensen. Det er en grunn til at NRF-kua har blitt en slik etterspurt vare internasjonalt. Når store avlsselskaper overtar markedet for utvikling av raser gis det lite innsyn i avlsplanene.

 

I økologisk landbruk stilles det andre og mer varierte krav til dyra og miljøet de skal fungere i. Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge, som ble avholdt i Kristiansand 19.-21. mars, mener at målrettet avl på raser som er bedre tilpasset økologisk drift vil bidra til en enda bedre dyrevelferd i økologisk husdyrhold og høyere lønnsomhet for bøndene.

 

Internasjonale avls selskaper legger vekt på produksjonsresultater, og en slik ensidig avl kan trolig relateres til flere sykdommer, nedsatt fruktbarhet og adferdsproblemer.
­- Slike problemer er ikke i tråd med prinsippene for økologisk dyrehold og er en stor utfordring for dyrevelferden, fastholder Jørgensen.

 

Kontakt

Jakob Bjerkem, nyvalgt styreleder, mobil 959 93 569

Grete Meisfjord Jørgensen, leder i Oikos´ husdyrgruppe, mobil 957 87 335

Annonsører

Samarbeidspartnere