Norsk laks bør merkes GMO-fri

14.06.2013
I følge norsk laksenæring brukes det ikke genmodifisert (GMO) råstoff i fôr til norsk oppdrettsfisk. Næringa har likevel ikke bundet seg til at det skal være slik i framtiden, dersom det blir knapphet på fôr uten GMO. - Fiskerinæringa bør endre standpunkt og flagge at den verken har eller vil ha GMO-produkter i fiskefôret, sier Regine Andersen, daglig leder i i Oikos - Økologisk Norge. Hun mener at næringen over tid vil vinne økonomisk på dette.

Mer og mer soya og mais blir genmodifisert

Andersen er også bekymret over at mye av maten i verden nå er basert på GMO-fôr. Hun er sterkt kristisk til dette, og viser til at dyrkingsfelt med GMO-mais og GMO-soya ofte ødelegger for ren produksjon. GMO-produktene fører også til en ensretting og industrialisering av såvarer og produksjon som ofte går ut over bøndenes rettigheter til å ta vare på eget såkorn. Ved å kjøpe GMO-fri råvarer til laksefôret, bidrar norsk laksenæring til at viktige landbruksområder fortsatt er GMO-frie.

Frivillig å merke maten som GMO-fri

Andersen viser til stadige forbruker-initiativ for at mat uten GMO skal merkes, særlig i USA. Hun tror at norsk oppdrettsfisk vil få større tillit om det etableres merking av produkter som GMO-frie.  I dag er slik merking frivillig. Flere amerikanske butikkjeder ønsker dette. En merking av norsk laks som GMO-fri vil også være et bidrag til at forbrukere lettere finner laksen og vil kunne ha tillit til den.  Bevisste forbrukere er opptatt av rene og sunne produkter, og det er slik norsk laks blir markedsført internasjonalt. En merking av at laksen er GMO-fri, vil derfor styrke denne oppfatningen hos forbrukerne.

'Monsterlaks' en konkurrent?

Det er fare for at norsk laks i fremtiden må konkurrere mot såkalt 'monsterlaks'. The New York Times meldte rett før jul at produsenten av den genmodifiserte laksen har fått første godkjenning av amerikanske myndigheter. I februar utvidet de høringsperioden til 26 april, men det er ikke blitt offentligjort noen endelig avgjørelse. Egenskapene til laksen er endret slik at den vokser fortere. GMO-laksen er klar for markedet på 18 måneder i stedet for 3 år, ifølge The New York Times. Når laksen settes i produksjon kan den utgjøre en arts- og miljøtrussel. Det kan også være en trussel for norsk lakseproduksjon, om forbrukere velger å kjøpe GMO-laksen. Siden pris ofte er viktig og det i mange land ikke er vanlig å merke produkter som er genmodifisert, er det sannsynlig at forbrukere kommer til å kjøpe denne laksen.  - Som en motvekt mot faren med produksjon og salg av GMO-laks, vil det være nyttig at norsk laks merkes som GMO-fri, sier Andersen. Da vil forbrukerne ha et mer reelt valg, mener hun.

Økologisk laks

Andersen gjør også oppmerksom på at det finnes økologisk laks som blir produsert i Norge. Det meste går til eksport, men den er tilgjengelig i noen butikker, blant annet frossen hos Rema 1000. ICA har økologisk røkelaks og Coop kan ha det samme. Økologisk laks er imidlertid en liten del av det totale volumet av norsk oppdrettsfisk. Den økologiske laksen har bedre plass i merdene, får større andel av marint fôr og har dermed høyere innhold av gunstige Omega 3-fettsyrer. Andersen ber norske forbrukere etterspørre økologisk laks i butikkene slik at dette kan bli mer vanlig. SalMar Organic i Romsdal og Flakstad Laks på Senja, produserer økolaks. Flakstad selger sin økolaks gjennom Coast Seafood i Måløy. Verken i økologisk landbruk eller i økologisk fiskeoppdrett er det lov å bruke GMO-fôr, -vekster eller -dyr.

Mer informasjon/kilder:


Debio: Storsating på økologisk laks

Amerikanske myndigheters vurdering av GMO-fisk

New York Times' artikkel om foreløpig godkjenning av GMO-fisk

Annonsører

Samarbeidspartnere