Norske bønder vil ha økt satsing på økologisk

03.05.2016
Mer enn annenhver norske bonde mener at regjeringen må satse mer for å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk av mat innen 2020. Det viser en undersøkelse utført av Sentio for Nationen.

Hele 51 prosent av norske bønder mener innsatsen mot økologisk må intensiveres i følge en ny undersøkelse utført av Sentio for avisa Nationen.

Samarbeid
Oddveig Storstad ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har forsket på økologisk landbruk i en årrekke. Hun er ikke overrasket over resultatet.
– Norske økologiske bønder ligger på en samarbeidslinje, og ikke på en konfrontasjonslinje, som eksempelvis i Danmark der frontene er steilere, sier Storstad.

Handler om tillit
Nationen skriver videre at økologiske bønder tilhører tillitsbærere i norsk landbruk. – Tilliten til at norsk mat er trygg, god og miljøvennlig, er avgjørende for norsk landbruk, sier Storstad.  Den dagen du ikke har den tilliten, er det fare på ferde. – Det er viktig at landbruket samlet kan tilby et mangfold. Da er det viktig å snu nedgangen i produksjon av økologisk mat, slik at den stigende etterspørselen dekkes av egenprodusert økologisk mat.

Samme båt
Stina Mehus (bildet) er økologisk bonde med sau i Drøbak. – Det er positivt at bondekollegene er enige i at det må satses mer økologisk, sier hun, men føler også at de er i samme båt. Hun mener at det er en myte at konvensjonelle bønder er motstandere av økologisk landbruk. Det er noe hun aldri har erfart selv. Likevel undervurderer hun ikke skryt fra konvensjonelle bønder. – Det er alltid bra med et klapp på skuldra fra bondekolleger.
Sentio har spurt 1.000 norske bønder i undersøkelsen. Til tross for at 51 prosent av de spurte mener innsatsen mot økologisk må intensiveres, mener så mange som 42 prosent at den ikke må det. Resten svarer «vet ikke».


Frykt for b-stempel
– 42 prosent er et betydelig tall. Det antyder at det er en del som ikke skjønner hvor viktig oppslutning i opinionen er og at landbruket kan tilby det forbrukerne etterspør, sier Storstad, med bakgrunn i de siste års betydelige økning i etterspørselen etter økologisk og kortreist mat.
Hun mener årsaken gir seg selv: – Satsing på økologisk landbruk er ikke uproblematisk. Problemet består i frykten for at det konvensjonelle landbruket får et b-stempel. For konvensjonelle bønder som mener maten de leverer er trygg og god, så er jo ikke det ønskelig, sier Storstad.

Staten må følge opp
Regine Andersen, daglig leder for Oikos – Økologisk Norge, gleder seg over resultatet av undersøkelsen.
Dette bekrefter den positive utviklingen vi allerede har sett over lengre tid. Nå er det på tide at staten følger opp med de virkemidlene som må til, mener hun. Riksrevisjonen har satt fingrene på de vesentlige punktene, og nå ser vi at et flertall av bøndene forventer handlekraft fra regjeringen for å følge opp dette i årets jordbruksoppgjør.

Positivt for landbrukets ØKOLØFT
Nationens undersøkelse viser at prosjektet Landbrukets ØKOLØFT, ikke bare har landbrukets organisasjoner i ryggen, men også har et flertall av bøndene i ryggen.  Det er en stor styrke og lover godt for resultatene, mener Andersen.

Les også: Skal inspirere andre bønder til økologisk produksjon
Tekst: Jens Petter Homleid/Nationen
Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere