Norske økoblåskjell på fart til Europa

21.02.2010
Mens økoegg-folkene i Vingulmark jobbet med å få kunder, Villa Organic med å få nye avtaler, var et tredje norsk selskap også representert på BioFach i Tyskland: Oldermann Seafood. Deres økologiske blåskjell ble presentert og solgt gjennom deres tyske samarbeidsselskap. De har sikret seg en samarbeidspart som er sentral i distribusjon av sjømat i Tyskland.

- Oikos gleder seg over denne miljøvennlige produksjonen og internasjonal fronting av et nytt økologisk produkt fra Norge, sier Reidar Andestad i Oikos.

Det norske selskapet Oldermann Seafod har de siste årene klart å bygge opp en produksjon og salg av økologiske blåskjell fra Norge til Belgia, Frankrike og Tyskland. Tor Kristian Stevik har vært sentral i forknings- og utviklingsdelen av virksomheten, her på BioFach i Tyskland.  Foto Oikos

 

Fabrikk i Frankrike 

Tor Kristian Stevik fra Ås har stått i bresjen for dette arbeidet i flere år, han og samarbeidsparter har samlet den økologiske aktiviteten i et eget selskap, Oldermann Seafood.  Her er det kun økologiske produkter som blir produsert og omsatt. Fabrikk har de i Frankrike. Ukentlig går det blåskjell fra Norge til fabrikken, av og til flere ganger i uken. 

 

Fornøyd med Debio

Han berømmer Debio for godt samarbeid og at det har ført til at de har fått etablert gode rutiner i selskapet. Tor Kristian Stevik er førsteamanuensis ved Univeristetet på Ås, UMB ved avdeling IMT, Maskin, prosess, aqua, landbruk og produktutvikling og er dermed er ekspert på prosessteknologi. Nyttig bakgrunn for utviklingen av skjellvirksomheten.

 

37 konsesjoner i Norge 

10 produksjonsbedrifter står bak med til sammen 37 konsesjoner. Produksjonsselskapene er godt spredt langs kysten: Hvaler, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og sør i Nordland. Oldermann Seafood er inne med leveranser til dagligvaremarkedet i Belgia og Frankrike. - Vi ønsker å levere såpass store volumer at prisen på produktene ikke blir for høy, sier Tor Kristian Stevik. I 2010 regner han med en omsetning på 800t, deretter litt ned i 2011, for så å øke igjen i 2012. Det tar to år å få fram produktene fra yngel til modne skjell.  Dyrkingen foregår basert på strømper, som sikrer lite svinn av materiale. 

 

Hva er økologiske blåskjell?

Kjennetegnet på økologiske blåskjell er at de dyrkes ved hengekultur ved hjelp av stopper og ikke bruk av bunnen, at blåskjellene ikke dyrkes for tett. Den normalt gode vannkvaliteten i Norge er viktig, og skaper tillit i markedet.  De vektlegger også at anleggene skal være estetiske og dermed ikke syns for mye i landskapet. Tor Kristian Stevik sier at det skal ikke mye til før hele den norske blåskjellproduksjonen kan godkjennes som økologisk, og dermed nyte større tillit internasjonalt enn konvensjonell produksjon. Som mange andre i norsk sjømatnæring satser de på eksport til utlandet og ikke på det norske markedet. Så skal du få tak i økologiske blåskjell fra Oldermann, må du plukke de opp på neste ferietur. 

 

--

Denne saken er laget av Reidar Andestad etter hyggelig lunsj med Tor Kristian Stevik. Din kommentar kan sendes til reidar@oikos.no

 

Les mer på http://www.oldermann.no/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere