Nortura skjerper kravene for økologisk kjøtt

08.09.2009
Nortura går over til kontraktsproduksjon av økologisk storfekjøtt og stiller strengere krav til økologiske lam. Dette kom frem på møte som Oikos hadde med Nortura/Norgården mandag 7. september.

Kontraktslevering for storfekjøtt erstatter automatisk økotillegg

Nortura kommer ikke til å senke merprisen på økologisk stofekjøtt til produsent. Derimot vil de etablere kontrakter for økologisk kjøtt og lang innmeldingsfrist, for å sikre jevn og tilpasset levering. Førstemann-til-mølla-prinsippet vil gjelde ved innmelding av slakt for å sikre økomerprisen. Blir det for mange inmeldinger i en periode i forhold til Nortura sitt behov, vil ikke økomerpris utbetales. 

 

 

Nortura i økonomisk krise

Nortura sliter økonomisk og må snu på alle fliser. Nedlegging av produksjonsanlegg, reduksjon av antall ansatte er blant tiltakene for å kutte i kostnader. 

Bakgrunnen for ny krav for økokjøttet er også prognoser hos Nortura på at bare 20% av det økologiske storfekjøttet vil bli anvendt til økologiske produkter i 2009. Det er basert på framskriving av dagens situasjon. Samtidig lanserer selskapet nye økologiske kjøttprodukter under merkenavnet Norgården.

I 2009 har Nortura særlig slitt med omsetning av sin økologiske kylling.

Oikos sin vurdering er at selskapet bør bli dyktigere på stabile levaranser til dagligvarehandelen. Det er i dag ujevnt tilgjengelighet på økologiske kjøttprodukter i en rekke butikker.

 

Nye krav til økologisk småfe

For økolam og -sau stilles det nye og strengere krav. Det økologiske pristillegget blir som før, 3 kroner per kilo for lam og 2 kroner per kilo for ungsau og sau. Men i tillegg må du for å få merprisen på lam, oppnå stjernelamkvalitet på slaktet (dvs. klasse O+ og bedre og fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+ og 3-, og vekt 16,1 kilo og oppover) og leveransene må skje i hovedsesongen fra uke 37 til og med uke 45. Statistikken viser at 90% av dyrene blir leverert i denne perioden.

- Vår hovedfrykt er at de nye tiltakene vil redusere motivasjonen hos økosauebøndene. I tillegg kan det bli vanskeligere å rekruttere nye, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Øklologisk roastbiff (Bilde Norgården)

Vil følge Nortura nøye

Oikos vil følge Nortura nøye når det gjelder gjennomføring og oppfølging av sin nye betalingssstategi for økologisk kjøtt. I dag gis det normalt et økologisk tilegg på  kr 4 pr kg storfekjøtt og opptil 10 kroner for okse og kalvekjøtt. Nortura økte på slutten av 2008 merprisene for å stimulere produksjonen. 

- Vi er bekymret om produsentene går over til å bruke mer kraftfôr for å oppnå de nye kvalitetskravene, sier Reidar Andestad i Oikos.  Nortura mener at kvalitetene kan nås ved å supplere med noe innmarksbeite før levering.

 

Mer økopålegg i butikkhyllene

Norgården kommer med flere nye økoprodukter fra 1. september, blant annet leverpostei, bacon og hamburgerrygg. Og til jul kommer det økologisk medisterpølser.

Her er mer om Norgårdens høstslipp av varer

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere