NRK følger opp viktig forskning på økologisk mat

17.07.2015
NRK har i dag et innslag på Nyhetsmorgen samt nettsak om Folkehelseinstituttets nye studie om økologisk mat og misdannelser hos guttebabyer.

Nyhetsmorgen intervjuer forsker Helle Margrethe Meltzer fra Folkehelseinstituttet og spesialrådgiver Trond Einar Pedersen i Forskningsrådet.Oppsiktsvekkende resultater
Meltzer sier at resultatene er oppsiktsvekkende.  - Den mest slående forskjellen når man ser på innholdsstoffer i økologisk versus ikke-økologisk mat er at det er forskjell i mengden kjemiske sprøytemidler, sier Meltzer til NRK. Meltzer er opptatt av at resultatene må tolkes med forsiktighet.  - Vi vet ikke om dette har betydning, nivåene i norske grønnsaker er uansett lave, sier hun videre. - En annen mulig forklaring er at det kan ha forskjellig virkning på tarmfloraen vår. Tarmfloraen vår viser seg å være veldig viktig for helsen, hevder Meltzer. En tredje mulig forklaring er at det er mer beskyttelsesstoffer, såkalte antioksidanter, i økologiske grønnsaker.


- Dere driver ikke skremselspropadanda mot gravide, spør journalisten i Nyhetsmorgen. - Tvert imot, svarer Meltzer, vi har et veldig positivt budskap alt i alt.

NRK snakket også med en rekke kvinner om studien. Miriam Askarens som er mor til Annie (5 mnd), er en av småbarnsmødrene. - Vi kaster så mye mat. Jeg tror det er nesten like billig å kjøpe litt dyrere økologisk mat som du spiser opp og ikke kaster, sier Askarens til NRK.


Uenighet om grenseverdier for sprøytemiddelrester
Trond Einar Pedersen fra Forskningsrådet synes også at det er interessant å høre om at studien dokumenterer sammenheng mellom økologisk mat og misdannelsen hos guttebabyer. Han poengterer at det bare er slike store studier som kan avdekke årsaker til sjeldne misdannelser.

- Kan vi nå trekke konklusjonen at gravide bør holde seg unna sprøytet mat? spør NRK. Pedersen svarer at det er et stykke igjen for å komme dit. Han mener personlig at norske myndigheter med sine grenseverdier for sprøytemiddelrester i mat er godt innenfor det som er forsvarlig.

Tidligere generaldirektør i den svenske kjemikalieinspeksjonen, Ethel Forsberg har en annen mening enn Pedersen når det gjelder grenseverdier for sprøytemiddelrester. Hun sier at mengden har liten betydning når det gjelder stoffer som er hormonforstyrrende – Små doser hormonhermere ser ut til å kunne lure kroppen til å tro at de er kroppens egne hormoner, og da kan de gjøre stor skade, forklarer hun.

Vi vet ikke nok
- vi er helt enige med både Meltzer og Pedersen i at dette er oppsiktvekkende og at det trengs mer forskning, sier seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele.

Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) sier også at det trengs mer forskning. - Vi skulle veldig gjerne ha sett at myndighetene la føre-var prinsippet oftere til grunn, sier Sele. Det finnes nå flere studier som viser sammenheng mellom sprøytemiddeleksponering og helseskader. Meltzer poengterer også at det er den viktigste forskjellen på økologisk og ikke-økologisk mat. - Det er bra at den nye forskriften for bruk av sprøytemidler er blitt strengere, men det kan gjøres mye mer for å begrense sprøytemiddelbruken. Alle er enige om at vi ikke vet nok om hvilke effekter sprøytemiddelrester i mat kan ha for helsa vår. - Vi velger alle selv hva vi vil spise, avslutter Sele.

Kilder:
Nettsak på nrk.no
Innslaget på NRK Nyhetsmorgen


Se også i Nationen:
Økologisk mat kan hindre skader på "utstyret"
Nye alvorlige øko-funn

Les mer om:
Studien fra Folkehelseinstituttet
Anbefalinger fra svensk kjemikalie-ekspert
Kjemikalier kan skade barns hjerneutvikling

Tekst: Oikos
Foto: Shutterstock

Annonsører

Samarbeidspartnere