NRK Urix: stor omlegging til økologisk bomullsproduksjon i India

20.01.2010
Det er stor omlegging til økologisk bomullsproduksjon i India rapporter NRK Urix 19. januar. Mye av verdens bomull dyrkes i India. Knapt noen produksjon er så preget av giftbruk som bomullsproduksjonen. For å ha råd til å kjøpe såvare, kunstgjødsel og sprøytemiddel har mange bønder måttet ta opp kostbare lån hos lokale pengeutlånere som sikrer seg selv stor inntjening. Mange bønder har derfor ikke klart sine låneforpliktelser. En bølge av selvmord blant småbønder på grunn av gjeld har rammet 20 000 familier.

Bomullsåker i India.

Programmet fra i går kveld sendes igjen på NRK2 i dag kl.17.10 eller du kan se det på nett-tv her

Ny framtid med økologisk produksjon

I tillegg til problemer med gjeld kommer helseproblemer på grunn av sprøytemiddelgift. En rekke indiske småbønder har nå organisert seg mot sprøytemiddelselskapene og går over til økologisk produksjon.  De etablerer opplæring i god bruk av naturgjødsel, pløying og naturlig bekjempelse av plantesykdommer. Urix rapporterer om en positiv utvikling der de lokale småprodusentene nå får bedre betalt for sin bomull og i tillegg dyrker mat de selv trenger.

 

Oikos har økobomullsprosjekt i Zambia

Oikos jobber med  et Noradstøtta prosjekt på økologisk bomullsproduksjon og matproduksjon i Zambia, les om det og våre andre støttespillere her.  I følge Oikos sin prosjektleder Maiken Pollestad Sele er det i Uganda det dyrkes mest økologisk bomull i Afrika i dag, mens India og Tyrkia er de to største landene på verdensbasis. Vi samarbeider og deler informasjon med andre organisasjoner som jobber med lignende prosjekter i India, Kasakstan, Sør-Amerika og ellers i Afrika. Det er stort behov for mer kunnskap og utvidning av den økologiske bomullsproduksjonen på verdensbasis av 2 grunner, sier Sele. For det første på grunn av alle miljø- og helsemessige samt sosiale problemer som konvensjonell bomullsproduksjon skaper og for det andre fordi trenden med å ta samfunnsansvar i tekstilindustrien har ført til sterk økning i etterspørslen etter økobomull. Å drive etisk handel med bomull er knapt mulig uten at bomullen produseres økologisk, mener hun. Bøndene vi jober med i Zambia har produsert bomull som sendes til Tanzania for å lage T-skjorter til Edun, vi håper at andre organisasjoner og bedrifter i Norge vil være med på å støtte bøndene ved å kjøpe disse T-skjortene, i så tilfelle er det bare å ta kontakt med meg, avslutter Maiken Pollestad Sele entusiastisk.

 

Økobonde i Zambia

Elliott er en av bøndene som dyrker økologisk bomull og andre plantevekster i Zambia. Foto: Maiken Pollestad Sele.

Se vår oversikt over hvor du får tak i økologiske bomullstekstiler på det norske markedet her

Annonsører

Samarbeidspartnere