Ny base for kunnskap om jordbruk og matkvalitet

15.01.2014
Jordbruk påvirker kvaliteten på maten. Men hvem har funnet ut hva – og hvordan? Svaret kan du finne i KORE - en ny forskningsdatabase som er lansert i dag

Hva påvirker matkvaliteten? Hvorfor oppstår forskjeller i næringsinnhold? Hvem forsker på et gitt tema? Hvordan fungerer en type fôring? Det finnes mange spørsmål om jordbruk og matkvalitet.

Gjør kunnskap tilgjengelig

Det dukker også stadig opp påstander, mer eller mindre velfundert. Hva som egentlig er solid og godt underbygget med seriøs forskning, er ikke alltid like greit å vurdere for utenforstående.

Men i dag lanseres forskningsdatabasen KORE. Undertittelen ”Gjør seriøs forskning på jordbruk og matkvalitet allment tilgjengelig” sier det meste om ambisjonene.

En fagtung referansegruppe borger for kvaliteten.

Mye informasjon

KORE skriver i en pressemelding at ”vi ønsker å belyse bredden innen denne forskningen”. Og ”denne forskningen” betyr ting som dyrkingsmetoder, næringsinnhold, fôringspraksis, matkvalitet, helse- og miljøkonsekvenser og enda mye mer. Emnene er mange og forskningen omfattende. En liten, rask test på noen få aktuelle søkeord, gir et vell av referanser, både innenlandske og fra resten av verden.

Basen er såpass omfattende at det på ingen måte er gjort i en håndvending å skaffe seg en totaloversikt. Det er stor bredde i forskningen om jordbruk og matkvalitet.  Naturlig nok.

Rent design

Designet framstår rent og innbydende, og teksten framstår som tydelig og lett å lese. Sentralt plassert på første side finnes en grei søkefunksjon. Databasen er ryddig inndelt i fire kategorier: Pågående prosjekter, publiserte funn, tema-artikler og en alfabetisk referanseliste, betegnet enkelt og greit A-Å.

I tema-artiklene er ressurser, relevante artikler, linker og aktuelle emneord listet opp og greit klikkbart i høyre del av skjermbildet.

Åpen for alle

Målgruppa for all denne kunnskapen er både forskere, journalister og skribenter, mat- og jordbruksinteresserte og alle som ønsker tilgang til kunnskap om dette emnefeltet. Pressemeldingen informerer også om at KORE skal bygges videre ut til også å omfatte et bredt og viktig fagområde som jordbiologi.

Databasen er privatfinansiert av Stiftelsen Eir, og den er åpen for alle. Egen Facebook-side har den også.

Og vil du vite hvor navnet KORE kommer fra? Du finner det også. Her.

Annonsører

Samarbeidspartnere