Ny bok om bønders rettigheter

02.09.2013
En ny bok viser hvordan vi kan ta vare på plantemangfoldet ved å sikre bønders rettigheter til såvare. Boka løfter fram gode eksempler fra alle verdenshjørner med fortellinger og bilder, og vil slike vise vei på dette området. Det er daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, som står bak boka, sammen med tidligere kollega Tone Winge. Boka lanseres 10. september på et møte der også Norges posisjoner til det neste partsmøtet under Plantetraktaten tas opp til drøfting. Du er invitert!

Plantemangfoldet i landbruket er et enormt reservoir av smaker, næringsstoffer, dufter, farger, historier og muligheter. Det finnes rundt 7000 plantearter som brukes til mat. Noen av disse artene, slik som for eksempel ris eller hvete, har over 100.000 sorter hver. Denne ufattelige rikdommen har generasjoner av bønder over hele verden utviklet i løpet av de siste 10.000–12.000 årene – i samspill med naturen.

Plantearven inneholder genetiske egenskaper som gjør plantene i stand til å hamle opp med plantesykdommer og skadegjørere, tørke og klimaendringer. De gjør bonden i stand til å velge planter som passer til gårdens forutsetninger og folks behov for helse og ernæring. De gir deg og meg spennende matopplevelser og danner utgangspunktet for rike mattradisjoner. Det genetiske mangfoldet i matplantene våre er selve livsgrunnlaget vårt på jorda, grunnlaget for matsikkerheten, en viktig livsforsikring.

Men plantemangfoldet har forsvunnet i en rivende fart i store deler av verden, både på grunn av ensrettingen i jordbruket og på grunn av lover og regler som hindrer bønder i å ta vare på og videreutvikle mangfoldet slik de en gang gjorde. I 2001 ble Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk - Plantetraktaten - vedtatt i FNs mat og landbruksorganisasjon. Den tar blant annet for seg bønders rettigheter knyttet til dette mangfoldet. Det har likevel vært store kontroverser om hvordan disse rettighetene skal settes ut i livet, ikke minst fordi den multinasjonale såvareindustrien har sterke interesser i dette.

Fra 2005 bygget Regine Andersen opp et internasjonalt prosjekt på Fridjof Nansens Institutt, for å støtte opp under implementeringen av Plantetraktaten med hensyn til bønders rettigheter med forskningsbaserte råd. Prosjektet har jobbet internasjonalt så vel som nasjonalt i mange land, for bygge en felles forståelse om hva bønders rettigheter er og vise hva som skal til for å realisere dem i praksis. Den nye boka er et ledd i dette arbeidet.

- I boka Realising Farmers’ Rights to Crop Genetic Resources – Success Stories and Best Practices, har vi samlet de beste historiene vi har kommet over i forskningen om plantemangfoldet i landbruket og bønders rettigheter knyttet til såvare, forteller Regine Andersen. – Det har vært fantastisk inspirerende å reise rundt verden og bli kjent med alle disse menneskene og historiene som viser oss hvordan bønder over hele kloden tar vare på det uvurderlige plantemangfoldet i jordbruket, sier hun. – Realiseringen av bønders rettigheter er ikke bare en måte å stimulere til at plantemangfoldet blir bevart. Det viser seg også at det er med å bedre levekårene for fattige bønder rundt om i verden, at det blåser liv i gammel og nyttig kunnskap om plantene, og at det gir bønder mer medbestemmelse i saker som er viktige for dem. Dette er vinn-vinn på så mange plan, sier Andersen.

Boka er utgitt på internasjonalt forlag, men selges fra bla. Tanum i Norge. Den lanseres på et møte på Fridtjof Nansens Institutt tirsdag 10. september kl. 12.00 – 16.00. På dette møtet vil også Norges posisjoner til det neste partsmøtet under Plantetraktaten tas opp til drøfting. Se invitasjon her. Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Kilder/lenker:

Regine Andersen and Tone Winge (2013): Realising Farmers’ Rights to Crop Genetic Resources – Success Stories and Best Practices (Abingdon: Earthscan-Routledge)

Invitasjon til lansering

Annonsører

Samarbeidspartnere