Ny daglig leder i Oikos - Økologisk Norge

01.10.2012
Styret i Oikos - Økologisk Norge har ansatt Regine Andersen som ny daglig leder fra 1.januar 2013.

Stort engasjement og bred erfaring

Regine Andersen kommer fra stillingen som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, der hun har forsket på forvaltningen av plantegenetiske ressurser i landbruket både internasjonalt og nasjonalt, og ledet et prosjekt om bønders rettigheter knyttet til dette. Prosjektet har hatt stor innflytelse på forhandlingene om bønders rettigheter internasjonalt og på politikkutforming på området i Norge. 

 

Ved siden av arbeidet har Regine Andersen hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Regnskogfondet i en årrekke. Hun har tidligere arbeidet med utviklingsbistand, blant annet i Norad, og har omfattende bakgrunn fra strategi- og planleggingsarbeid. Hun har også arbeidet en god del med spørsmål knyttet til dialog og kommunikasjon.

 

Av utdanning er Regine Andersen statsviter med hovedfag fra Freie Universität Berlin og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har fulgt utviklingen innenfor økologiområdet lenge og kommer til Oikos med et sterkt engasjement og ønske om å bidra til å løfte arbeidet for et økologisk Norge sammen med organisasjonens styre, stab og medlemmer.

 

Vi ønsker Regine hjertelig velkommen og ser fram til en spennende og utviklende tid for Oikos i årene som kommer!

Annonsører

Samarbeidspartnere