Ny EU-logo vil snart dominere på importerte økovarer

30.06.2010
Fra 1.juli vil økologiske produkter fra EU-området være merket med den nye øko-logoen. Den vil dermed erstatte et utall av merker som forbrukerne har hatt i mange EU-land. Den vil gjøre det enklere å vite om en vare er økologisk produsert og godkjent, og gjøre det lettere å oppdage varene i butikker i alle europeiske land, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Denne grønne EU-logoen med stjerner blir det dominerende økologi-merket fra 1.juli på all økologisk mat som kommer fra eller gjennom EU, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  I Norge vil Ø-merket fortsatt bli brukt et par år til, og nå utredes det om det skal videreføres med strengere krav slik svenskene gjør med sitt KRAV-merke.

 

Ø-merket fortsatt sentralt i Norge - iallefall i 2 år til

I Norge vil fortsatt Ø-merket være sentralt for en god stund fremover, men for varer fra EU-området blir det obligatorisk med den nye logoen.  Observante forbrukere har alt sett den på varer i norske butikker.  Oikos arbeider for videreføring av Ø-merket med strengere regler enn det EU legger opp til.  Vi prøver å følge nøye med på hva svenskene gjør med sitt KRAV-merke, de legger blant annet inn klimakriterier til godkjenning av økologiske produkter som skal kunne bruke KRAV-merket.  De svenske meieriene som for eksempel Arla bruker KRAV-merket og har dermed akseptert strengere øko-regler enn det EU har.

 

Coop eller Tine kan sitte med nøkkelen for å avgjøre øko-merking i Norge

Det blir viktig å avklare en policy for videreføring av Ø-merket eller drøfte en overgang til mer bruk av KRAV-merket som et tillegg til EU-merket for norske økoprodukter, sier Reidar Andestad. Debio har gjennomført en kartlegging som viser at de tunge aktørene i Norge ikke så langt har ønsket strengere økologiske krav enn de EU-stiller.  Men om for eksempel Coop i Norge velger å legge KRAV-nivået til grunn for sine økologsike produkter vil dette fort få betydning for hvordan andre opptrer.  Coops økoproduktserie Ängalmark har en rekke produkter merket med KRAV i dag.  Om Tine velger å legge seg på samme standard som KRAV for å kunne mestre eventuell konkurranse fra Arla, blir det fort en føring som påvirker hvordan andre norske aktører vil forholde seg til saken. 

 

Man regner med en overgang til 1.juli 2012 før EU-logoen er obligatorisk å bruke i Norge.  Da vil Ø-merket måtte brukes som tilleggsmerke og ikke et merke som står alene på økologisk godkjente produkter.   

 

Følgende EU- logo går ut:

 

 Gammel EU logo

 

 Satser videre på Ø-merket

Per i dag er det de samme kravene som gjelder for bruk av Ø-merket og den kommende EU-logoen. Dette kan imidlertid endre seg på sikt. Debios årsmøte vedtok nylig å granske muligheten for å legge tilleggsverdier og krav til Ø-merket. Et eksempel kan være at merket forbeholdes norske produkter.

 

 

 

 

Innføringen av EU-merket får ingen konsekvenser for det norske Ø-merket, opplyser Debio. Nasjonale merker kan fortsatt brukes til markedsføring og profilering av økologisk mat, og Debio satser videre på Ø-merket.

- Ø-merket står sterkt blant norske forbrukere. For oss er det svært viktig å videreføre det mest gjenkjennelige symbolet for økologisk mat i Norge, sier Gjermund Stormoen, daglig leder i Debio.

Annonsører

Samarbeidspartnere