Ny faggruppe i Oikos: Fisk og sjømat

02.05.2007
Oikos har opprettet en ny faggruppe som skal arbeide med økologisk fisk og sjømat. Faggruppen skal gi innspill til Fagpolitisk utvalg og styret om politikk og tiltak som bør iverksettes fra Oikos.


Faggruppa kan arbeide med akvakultur, villfisk, skalldyr, tang og andre matprodukter fra sjø og ferskvann. Faggruppa skal definere aktuelle problemstillinger, organisere kompetansenettverk og samle dokumentasjon som kan underbygge Oikos sine standpunkt og gi faglig tyngde på dette området.

Faggruppa skal fremme utviklingen av økologisk sjømatproduksjon i Norge, og arbeide aktivt for at idegrunnlaget i økologisk produksjon følges. Faggruppa kan etablere samarbeid med andre organisasjoner og fagmiljø for å posisjonere Oikos som aktør innen fisk og sjømat.

Medlemmer i faggruppa er:
Kurt Atle Hansen, Oikos Nord (leder)
Frode Strønen, Oikos Vest
Turid Winther-Larsen, Oikos Øst
Maria Bjune, styret

Informasjon og kontaktinfo om faggruppene i Oikos finner du i venstre marg på "Utvalg og faggrupper" under "Om Oikos"

Annonsører

Samarbeidspartnere