Ny forskning: bedre frukt og sunnere jord med økometoder

04.10.2010
I en omfattende studie fra Washington State University har et team av forskere sammenlignet økologisk og konvensjonell dyrking av jordbær. Resultatene viser at de økologiske feltene gir bedre bær og sunnere jord, ifølge forskerne.

Omfattende studie av multidisiplinært forskerteam

31 ulike kjemiske og biologiske egenskaper ved jord, jord-DNA, smak, næring og kvalitet har blitt forsket på. 3 ulike jordbærarter dyrket på 13 økologiske og 13 konvensjonelle gårder i California, har vært del av studien. Professor i jordvitenskap, John Reganold, ved Washington State University ((WSU) har ledet arbeidet med syv andre forskere fra ulike vitenskaper. Reganold sier at studien er blant de mest omfattende av sin type. Han hevder også at det ikke finnes noen publiserte studier som ser på like mange aspekter ved både jord- og matkvalitet på så mange kommersielle gårder som denne studien gjør. Prof. Reganold har forsket på bærekraftsindikatorer på gårder i mange deler av verden og har tidligere publisert artikler i forskningsjournalene Science, Nature og Proceedings of the National Academy of Sciences. Denne siste studien ble publisert i PLoS ONE.

Betydning for landbruket globalt - omdiskuterte sprøytemidler kan droppes

Reganold mener at funnene i denne studien har betydning for landbruket på global basis. -Funnene styrker det vi allerede vet om fordelene ved økologisk landbruk og viser at vi kan dyrke sunne høykvalitetsprodukter uten å måtte ty til et arsenal av sprøytemidler, sier Reganold.

90 % av jordbærene i USA dyrkes i California, som også er senteret for debatt rundt bruk av jordutgassing. De konvensjonelle gårdene i studien brukte metylbromid, som er en sprøytemiddelgass som bryter ned ozon. Det er lagt opp til å erstatte metylbromid med det svært giftige middelet metyliodid. Dette har medført protester fra helseaktivister og mer enn 50 nobelprisvinnere og medlemmer av the National Academy of Sciences. Senator i California, Dianne Feinstein, har bedt det amerikanske Envoronmental Protection Agency (EPA) om å vurdere godkjenningen av metyliodid på ny.

Det skal ikke ha blitt importert metylbromid til Norge siden 2007, sprøytemiddelet ble faset ut fra landbruket innen 2005. Metyliodid finner vi ikke noe norsk informasjon om.

Funnene fra studien

Oppsummering av funn fra studien:

  • De økologiske jordbærene hadde signifikant høyere antioksidantnivå, konsentrasjon av askorbinsyre og fenoliske forbindelser.
  • De økologiske jordbærene inneholdt også mer tørrstoff (næring) og hadde lenger holdbarhetstid.
  • Jorden på de økologiske gårdene var bedre enn de konvensjonelle når det gjaldt viktige kjemiske og biologiske egenskaper, inkludert karbonbinding, nitrogeninnhold, mikrobiell biomasse, enzymaktivitet og mikronæringsstoffer.
  • DNA-analyser viste at de økologiske drevne jordene hadde vesentlig mer unike og totalt sett flere gener og større genetisk mangfold, som er viktige mål på jordsmonnets resiliens mot stress (tørke, flom m.m.) og evne til å gjennomføre essensielle prosesser.

Kontakter:

John Reganold, Washinton State University (WSU) Regents Profesoor, Science and Agroecology, reganold@wsu.edu

Eric Sorensen, Science Writer, WSU, eric.sorensen@wsu.edu

Mer om debatten rundt bruk av metyliodid og godkjenningen for bruk i USA finner du her

Kilde: Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems

Annonsører

Samarbeidspartnere