Ny forskning: kunstgjødsel bryter ned karbonet i jorda og reduserer jordkvaliteten

16.08.2010
Blant jordforskere flest verden over er det en tro på at syntetisk nitrogengjødsel kan bidra til å bygge opp og lagre karbon i jord (og gjennom det redusere klimagassene i atmosfæren). En ny forskningsrapport fra USA har vekket oppsikt fordi den viser det stikk motsatte.
- Disse funnene bør avstedkomme tilsvarende undersøkelser rundt bruk av nitrogengjødsel og jordkvalitet i Norge, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

Bildetekst: Spørsmålet er - hva gjør egentlig alt dette nitrogen med matjorda?


Ei forskergruppe fra University of Illinois, ledet av professorene Richard Mulvaney, Saeed Khan og Tim Ellsworth, har vist at nettoeffekten av syntetisk nitrogengjødsel (kunstgjødsel) er reduksjon av jordas innhold av organisk materiale og utpining av jorda.

Slike resultat har lenge vært akseptert innenfor økologiske kretser, men Mulvaney og hans kolleger er de første til å ytre slike bekymringer fra hjertet til en av de største maisproduserende og nitrogenforbrukende statene i USA.

 

En gammel ide vekkes til live
De amerikanske forskerne setter seg opp mot mange tiår med etablert kunnskap, men de vet at de ikke bryter ny mark.

- Faktum er at det vi melder om i vår forskningsartikkel kun er en gjenoppdagelse av funn fra 20- og 30-årene, sier Mulvaney.

I deres siste artikkel "Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production (2009)" fra Journal of Environmental Quality viser forskerne til to akademiske artikler fra før andre verdenskrig. I følge Mulvaney: "som sier klart og tydelig at syntetisk nitrogengjødsel fremmer tap av karbon i jord og organisk bundet nitrogen."

Denne ideen framgår også tydelig i "The Soil and Health (1947)" som er en av grunnlagstekstene for moderne økologisk jordbruk. I denne boka sier den britiske agronomen Sir Albert Howard klart:

Bruken av kunstig gjødsel, særlig [syntetisk nitrogen] ... gjør usigelig skade. Tilstedeværelsen av ekstra sammensatt nitrogen i en lett tilgjengelig form stimulerer veksten av sopp og andre organismer som leter etter organisk materiale som energikilde og for å bygge opp mikrobielt vev, bruker først opp reservene av jordhumus og deretter det mer motstandsdyktige organiske materialet som binder sammen jordpartiklene.

Med andre ord så bryter syntetisk nitrogen ned jorda.Les hele artikkelen av Tom Philpott i The Grist:
http://www.grist.org/article/2010-02-23-new-research-synthetic-nitrogen-destroys-soil-carbon-undermines-/


Forskergruppas to vitenskapelige artikler inklusiv en respons til kritikk:
>> The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration (2007)
>> Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production (2009)

>> Reply to Comments on "Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production," by R.L. Mulvaney, S.A. Khan, and T.R. Ellsworth in the Journal of Environmental Quality 2009 38: 2295-2314

 

Annonsører

Samarbeidspartnere