Ny forskning: Økolandbruk er bra for biodiversitet

03.03.2014
En ny omfattende studie sporer effekter av økologisk landbruk over en periode på 30 år. Den viser at økologisk landbruk har stor positiv effekt for biodiversitet.

Studien viser at det er større biodiversitet i økologisk landbruk sammenlignet med konvensjonelt landbruk. Den økte biodiversiteten er også stabil over tid og viser ingen tegn til å avta.

Betydelige langsiktige fordeler

- Studien vår viser at økologisk landbruk, som et alternativ til konvensjonelt landbruk, kan gi betydelige langsiktige fordeler for biologisk mangfold, sier en av forfatterne, planteviter Sean Tuck fra Universitetet i Oxford. Økologisk landbruk kan bidra til å stanse det fortsatte tapet av biomangfold i industrialiserte land, fortsetter Tuck.

Teamet bak studien fant ut at kvantiteten av ulike arter av pollinatorer, slik som honningbier, var 50 prosent høyere på økologiske gårder. De påpeker imidlertid at de bare har sett på artsrikdom.

- Artsrikdom forteller oss hvor mange forskjellige arter som finnes, men ikke det totale antallet organismer, forklarer Tuck. - Generelt sett er høy artsrikdom vanligvis en indikasjon på at det finnes en variasjon av arter med ulike funksjoner.

Arealbruk avgjørende - stor effekt av økologiske "øyer"

Forskerne så på data fra 94 tidligere rapporter på over 180 gårder fra så langt tilbake som 1989. De gikk på ny gjennom dataene ved bruk av satelittbilder, for å fastslå arealbruken i området rundt hver gård for å se om dette hadde betydning for artsrikdom.

De fant ut at økologiske gårder hadde større effekt på artsrikdom når omkringliggende jord i stor grad var dekket av industrialisert landbruk, spesielt hvis det var store områder av dyrkbar mark.  (som er dekket av avlinger som sås og høstes i samme år).

- Dette gir mening fordi fordelene ved biodiversiteten fra hver økogård  blir uttynnet i klynger av økologiske gårder, sammenlignet med  en økologisk “øy” som gir rike habitater i et hav av sprøytemiddeldekkede konvensjonelle åkrer, sier en av de andre forfatterne, Lindsay Turnbull, fra Oxford Universitetets institutt for plantevitenskap.

- Denne effekten var svakest for pollinatorer, som kan være fordi pollinatorer sannsynligvis besøker nabogårdene og kan bli påvirket av sprøytemidler der, la Turnbull til.

Gjennomsnittlig ca. 30 prosent høyere artsrikdom
Effekten av økologisk landbruk på det totale artsantallet varierte merkbart på tvers av data, med den gjennomsnittlige økningen i artsrikdom varierende mellom 26 prosent og 43 prosent. Denne variasjonen kan være på grunn av en rekke faktorer som vedrører lokal variasjon i landbruksprosedyrer og definisjoner av økologisk.

Forfatterne av studien er fra Universitetet i Oxford, Sveriges Landbruksuniversitet og Universitetet i Zürich. Studien ble finansiert av det svenske forskningsrådet FORMAS, Ekhaga stiftelsen og UK Natural Environment Research Council.

Les oppsummering eller hele studien i Journal of Applied Ecology.

Annonsører

Samarbeidspartnere