Ny global undersøkelse om økomat i Afrika

23.01.2009
FNs miljøprogram (UNEP) konkluderer i en stor studie med at økologisk landbruk gir Afrika de beste mulighetene til å bryte den vonde sirkelen med fattigdom og underernæring.

Ved at den globale økonomien skifter fokus mot investeringer i ren teknologi og "naturlig" infrastruktur slik som skog og jord, vil dette være det beste utgangspunktet for virkelig vekst, slik at både klimaendringene kan reduseres og arbeidsplasser skapes i det 21. århundre. 

 

Den nye undersøkelsen til FNs konferanse for handel og miljø (UNCTAD) og UNEP i Øst-Afrika viser at 9 av 10 studier viser at økologisk eller nesten-økologisk landbruk hadde fordeler for jordfruktbarheten, vannhusholdninga, økt grunnvannsstand, karbonbinding i jord og biologisk mangfold. 

 

Les mer:

>> http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=548&ArticleID=5957&l=en


Annonsører

Samarbeidspartnere