Ny innmeldingsfrist for nye økobønder i Debio er 30.juni

10.06.2009
-Vi utfordrer alle som nå tenker på om de skal bli økologiske produsenter til å ta en ekstra telefon eller besøke noen som alt er igang. Dette for å få deres erfaringsråd i tillegg til informasjonen en får gjennom Gratis Førsteråd fra Norsk Landbruksrådgivining, som alle bør benytte seg av. - Vi trenger en større økologisk produksjon i Norge, og det er miljø og sunnhetsmessig viktig for norsk matkvalitet at flere produsenter melder seg inn i kontrollordningen hos Debio, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

Bildet: Østre Alm gård har vært drevet økologisk i en årrekke, det finnes mange vakre økologiske gårdsbruk i Norge - og vi trenger flere.

Ny frist

Ny frist for tilknytning til kontrollordningen for økologisk landbruk
Landbruksforetak som søker om omleggingstilskudd for første gang i år må melde seg inn i kontrollordningen innen 30. juni 2009.  Vær oppmerksom på denne fristen for tilknytning til Debios kontrollordning - landbruk for å kunne komme igang med karensareal i 2009.

Stadig flere velger å legge om til økologisk produksjon.  Økologisk landbruksproduksjon er spennende, utfordrende og fremtidsrettet.

 

Økologisk er beskyttet for matproduksjon

For å drive godkjent økologisk produksjon med rett til å bruke begrepet "økologisk" på dine produkter, og for å kunne motta produksjonstillegg og omleggingstilskudd for økologisk landbruksproduksjon, må man være tilknyttet kontrollordningen som Debio forvalter.  Tilknytning kan skje hele året, men for å være sikret inspeksjon og godkjenning i 2009, er fristen 30. juni 2009.

 

Mer informasjon hos Debio

Dersom du/dere er interessert i å starte med økologisk produksjon, kan påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Debio, se lenke nedenfor.

 

Velkommen som økologisk produsent!


Les mer om innmelding i kontrollordningen på Debios nettside

 

Bildet: Gode oster fra Eggen gårdsysteri i Tolga

Produsentutvikling første del av 2009

I løpet av årets fire første måneder har 104 nye gårdsbruk meldt seg inn i Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

Antallet gårdsbruk som satser på økologisk drift fortsetter å øke i samme takt som tidligere år. Så langt i 2009 har Debio tatt i mot 104 nyinnmeldinger, mens 80 gårdsbruk har valgt å tre ut av kontrollordningen for økologisk landbruk. Totalt er nå 2726 gårdsbruk tilknyttet denne ordningen, en økning på 24 siden starten av året.

 

Flere salgsprodukter


Innen foredling, import og omsetning av økologiske produkter har den kraftige veksten fra tidligere år latt vente på seg i 2009. 797 bedrifter har godkjenning for denne type virksomhet, og det er 6 færre enn ved starten av året. Likevel er det flere økologiske salgsprodukter på markedet nå enn noen gang tidligere. 5755 produkter har den nødvendige godkjenningen, 88 flere enn ved starten av året.

 

Landbruksprodusenter


Antall nye i 2009: 104
Antall utmeldte i 2009: 80
Totalt: 2726

 

Virksomheter innen foredling, import og omsetning


Antall nye i 2009: 24
Antall utmeldte i 2009: 30
Totalt: 797
Antall økologiske salgsprodukter: 5755

 

Denne informasjonen er hentet fra http://www.debio.no/ og der finner du også statistikkheftet for 2008

Annonsører

Samarbeidspartnere