Ny økomelk-optimisme

22.03.2012
Med en omsetningsvekst på over 11 % av økologiske meieriprodukter i 2011 er det grunn til optimisme framover, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Dette som kommentar til markedsrapporten presentert av Statens Landsbruksforvaltning onsdag.

 

 

Bildet viser en del økologiske meieriprodukter fra Tine. Foto: Tine

 

 

Oikos har vært bekymret

 

I likhet med mange andre har vi i Oikos de siste par årene vært bekymret over at en for lav andel av økologisk melk blir benyttet til økologiske produkter. Årsaken til dette er kombinasjonen av økt produksjon, ikke tilsvarende økt forbrukeretterspørsel, mangelfulle lanseringer av nye økologiske produkter og lite markedsføring av produktene som allerede finnes. Unntaket av dette er Coops satsing på økologisk ekstralettmelk fra Røros Meieriet. Økologiske meieriprodukter står for 25 % av den økologiske omsetningen i Norge.

 

Grunnlag for optimisme i 2012

 

Dersom Tine står fast på å ikke ta inn nye økologiske melkeprodusenter, samtidig som veksten i omsetning av økologiske melkeprodukter fortsetter, vil dette føre til at anvendelsesgraden av økologisk melk bli vesentlig bedre enn i dag. De siste tallene viser at 36 % av økomelken i 2011 ble anvendt til økologiske produkter. Noe vi vet vil øke melkeomsetningen i Norge i 2012 er at Forsvarets store avtale på kjøp av økologisk melk fra Tine gjennomføres, Rørosmeieriet fortsetter å satse på nye produkter og Tine vil lansere nye økologiske produkter til høsten. Den generelle større forståelsen i befolkningen for næringsinnhold og miljøkvaliteter ved økologisk produksjon vil i tillegg kunne bidra til økt omsetning av økologiske nøkkelprodukter fra Tine som kefir, lettmelk, lettrømme og Norvegia ost. Videre er det stadig større interesse for innkjøp av økologiske produkter til storkjøkken, avtaler herifra slår fort ut på økt volum, legger han til.

 

 

 

 

Når tid åpnes det for nye økomelk produsenter hos Tine?

 

Ut fra analysen over håper han at anvendelsesgraden av økologisk melk vil stige så mye i løpet av 1 år at en igjen begynner å åpne for å ta inn nye økologiske melkeprodusenter som får betalt en merpris for økologisk melk. Da er vi tilbake til situasjonen for et par år siden og kan igjen få økt omlegging til økologisk drift og høste miljøfordeler av det, mener han.

 

 

 

 

Særnorske motforestillinger er ofte ulogiske

 

Ifølge Andestad finnes det også en særnorsk motforestilling mot økologisk drift som er svært ulogisk. Den baserer seg på at om økologisk produksjon vokser, vil norsk landbruk samlet tape på det. Situasjonen er omvendt sier han, om norske forbrukere velger produkter som vanligvis koster mer og gir bedre betalt for produsenten er det til fordel for norsk landbruk. Det er også smart i forhold til at forbrukerne blir stadig mer bevisste å stille kvalitetskrav til produktene de kjøper. Og det er ikke slik at om flere velger økologiske produkter så vil de andre forbrukerne slutte med å kjøpe de konvensjonelle produktene. Han viser til meierigiganten Arla med en strategi der de går med økologisk satsting for å samlet skape større tillit hos forbrukerne. De har ikke erfaring for at det samlet har svekket omsetning for selskapet, men at dette oppretteholder interessen for deres produkter ovenfor et krevende publikum. Tallene på økt produktivitet hos økologiske melkeprodusenter, viser også at det etter hvert er liten forskjell mellom hva som produseres på et økologisk melkebruk i forhold til et konvensjonelt.

 

 

 

Les Nationens oppslag om økologisk melk fra onsdag

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere