Ny økosatsing i Gartnerhallen og Bama

27.10.2010
Det fortelles om stadig utprøving av nye pakninger av økologisk frukt og grønt i Bama, som skal komme i NorgesGruppens nye økologiske varemerke Go Eco fra nyttår. Konserndirektør Sverre Leiro i NorgesGruppen presenterte en ny offensiv strategi på økologisk mat, frukt og grønt tidligere i høst . Nå settes planen ut i livet. På seminar på Værnes i regi av Norsk Landbruksrådgiving, presenterte Aud Marie Folden i Gartnerhallen flere viktige tiltak som nå drøftes for å løfte økologisk frukt og grønt.
Oikos - Økologisk Norge applauderer for tiltakene og mener at forbrukere nå kan glede seg , sier Reidar Andestad.

Aud Marie Folden er både økologisk grønnsakdyrker og regionansvarlig i Gartnerhallen i Levanger.  Nå letter hun på sløret og forteller om en ny økologisk satsing på frukt og grønt i Gartnerhallen og Bama. Foto: Oikos.

Dyrker selv og er regionansvarlig for Gartnerhallen 

Hun dyrker både konvensjonelt og økologisk i Levanger og har 60 dekar med økologisk gulrot og 7 med kålrot.  Hun er stolt av sin økologiske produksjon og glad for at hun kan være med på å serve trøndelagsregionen med lokalt produserte grønnsaker.

 

Tiltaksplan for at 15 % målsettingen skal oppnås

Regjerningens mål om 15 % økologisk omsetning bør absolutt kunne nås innen økologisk frukt og grønt, sa Aud Marie Folden. Den store suksessen så langt er økologisk gulrot, som enkelte uker er oppe i 12 % av omsetningen. 

Erling Lundby, tidligere Norskansvarlig i Bama Trading går over i stillingen som Salgssjef Økologisk i Bama Trading fra 01/11/10. Ragnhild Sand Toledo fortsetter som Fagansvarlig for økologiske produkter i Bama Trading.

 

Aud Marie Folden viste til at følgende tiltak drøftes i en ny økologisk strategi for Gartnerhalen og Bama:

 

1. Prissetting av økologisk frukt og grønt på samme måte som for konvensjonelle varer. Det innebærer auksjon og prisnotering hver uke av produktene.

 

2. Oppretting av utviklingsfond med prisgaranti for produsenter. En modell er her å lage avtale med aktuelle produsenter om produksjon for en 3-4 års periode med sikkerhet for betaling og prisnivå. Dette er ikke aktuelt for de store produksjonene som gulrot, men for andre produkter en ønsker å løfte i markedet framover. Garantien kommer til anvendelse om produktet selges billigere i markedet enn det beløp som er avtalt ved garantien.

 

3. Utvidet dialog i helkjedeavtaler for å fremme flere norske økologiske produkter på markedet.

 

4. Produksjonsveiledning. Tiltak for å fremme kvalitativ produksjon og oppfølging av produktene.

 

5.  Potetsatsing.  Arbeide for å finne frem til de mest egna økologiske potetsortene når det gjelder dyrkingsforhold og forbrukerforventning.

 

6.  Sette krav til det offentlige på større andel økologiske innkjøp.  Mye kan endres i volum og logistikk når det offentlige tar mer ansvar for økologiske innkjøp.

 

Glede hos forbrukere og produsenter

Reidar Andestad fra Oikos - Økologisk Norge var tilstede og applauderte tiltaksplanen som drøftes i Gartnerhallen og Bama. Han mener at etablering av prisgarantier og bruk av ukentlig prisnoteringer kan øke den økologiske omsetningen, sammen med de andre tiltakene Folden presenterte. Dette lover meget godt for miljø- og helsebevisste forbrukere, sa Andestad.

 

Fremming av god produksjon 

Etter Foldens innlegg var det debatt om dyrkingsformer og hva som bør vektlegges for å sikre god smak på de økologiske produktene.  Det ble vist til at bruk av bløtgjødsel må praktiseres svært forsiktig om det ikke skal svekke kvaliteten ved produksjonen.  Rådgiver Thomas Holz i Norsk Landbruksrådgivnig viste at dette kan være gunstig med forsiktig bruk for noen jordtyper, men at mye bruk av dette fort bærer galt av sted. 

 

Konsernsjef Sverre Leiro i Norges Gruppen ser økosatsingen i et lengre perspektiv. Bildet: Norges Grupen.

Økologi og bleier

-Mens vi slepte oss inn i økomarkedet, gikk danskene fremoverbøyd og så på det som en ny arena med nye muligheter.  Vi konkurrer på bleiepriser og lar økologi gå sin egen vei.  Det blir helt feil i et langt perspektiv. Dette er sitat i Handelsbladet FK  av konsernsjef Sverre Leiro på LMD sitt økoseminar på Bygdøy tidligere i høst. 

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad.  Tilbakemelding reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere