Ny positiv rapport om økologisk jordbruk

06.11.2009
Den tredje rapporten fra Svenske Naturskyddsföreningen som gir positive resultater fra økologisk dyrking, ble presentert i Stockholm i dag. Det siste eksempelet er fra organisasjonen MASIPAG på Filippinene som Naturskyddsföreningen samarbeider med.

Moderne økologisk produksjon med lokal planteforedling og økosystembasert skadedyrbekjemping har gitt økt lønnsomhet, tryggere forsørging og mindre sårbarhet for klimaendringer. Andre positive effekter av den økologiske risdyrkingen er at lokalbefolkningens sosiale stilling, kosthold og helse er blitt forbedret.

Ny positiv rapport om økojordbruk

Rapporten som presenteres idag på seminariet "Agriculture for development" i Stockholm, er den tredje rapporten i en serie fra Naturskyddsföreningen som viser positive eksempler på hvordan landbruket flere steder i verden kan utformes på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling med sikrere tilgang til mat for verdens befolkning.

 

Gjennomgripende kursendring av jordbruket er nødvendig.

 - For å klare dette trengs det en gjennomgripende kursendring i jordbruket. Vi må utvikle et jordbruk som i økende utstrekning baseres på biologisk mangfold og økosystemtjenester. Rett utformet kan behovet for fossile brensler og sårbarheten for klimaendringer minskes, sier Mikael Karlsson leder i Naturskyddsföreningen.

- Klimaendringer og stigende oljepriser utfordrer industrijordbruket i hele verden. Jordbruket må velge en utviklingsvei som beskytter og bruker økosystemtjenestene på en bærekraftig måte, som er basen for all forsørging, sier Mikael Karlsson.

 

I dag har Oikos hatt frokostseminar med professor Carlo Leifert fra Universitetet i Newcastle. Professor Leifert sier det samme, men går enda lengre. - Det er bare økologisk landbruk som kan produsere nok mat til verdens befolkning i framtiden, vi kan ikke fortsette med konvensjonelt industrilandbruk fordi fosforressursene og nitrogenressursene kommer til å ta slutt, dettte er den mest alvorlige utfordringen for matsikkerhet i framtida, sier professor Leifert.

 

For mer informasjon:

Les rapporten om økologisk dyrking på Filippinene:

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport_filippinerna.pdf

Se Naturskyddsföreningens tre rapporter om bærekraftig jordbruk på:

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport-ekologiskt-i-etiopien.pdf

Mer om organisasjonen MASIPAG: http://www.masipag.org/cms/

Mer om Professor Leifert og QLIF-programmet: http://www.qlif.org/

NB! Noen få ledige plasser på Oikos' fagseminar om framtidas landbruk og ernæring i mat: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=11124&wce=aktivitetskalender

 

Annonsører

Samarbeidspartnere