Ny rapport: alle fordelene ved økologisk mat

09.11.2012
Amerikanske barneleger engasjerer seg i matdebatten med en rapport basert på kliniske studier som viser alle fordelene ved økologisk mat. – Denne rapporten bekrefter de positive effektene av økologisk mat. Glimrende at dette kommer akkurat nå som det økologiske landbruket og maten blir kritisert her i Norge, sier fungerende daglig leder i Oikos, Maiken P. Sele.

En rapport publisert av det amerikanske akademiet for barneleger, setter fokus på alle fordelene ved økologisk mat. De gir råd til foreldre som føler seg forvirret av alle de motstridende rådene når det gjelder sunne matvalg til barna deres.

– Det er forsåvidt  ikke noe nytt i denne rapporten, sier fungerende daglig leder i Oikos, Maiken P. Sele,  men det er veldig viktig at det kommer flere rapporter som bekrefter positive aspekter ved økologisk landbruk og mat fra tidligere forskning, sier hun. – Dette spesielt akkurat nå som det er fokus på dette temaet i media her i Norge, og særlig siden de har sett på effekter for barn. Barna er mer sårbare fordi de utvikler seg, alle ønsker å gi barna sine en god start i livet, mener Sele.


Rapporten kommer i novemberutgaven av journalen Pediatrics, og nevner følgende positive bidrag fra økologisk landbruk og forbruk av økologisk mat:

• Lavere eksponering for sprøytemidler som er kjente for å føre til sykdommer
• Lavere eksponering for medisinresistente bakterier
• Høyere nivåer av fordelaktigige næringsstofer som vitamin c, totale fenoler og fosfor.
• Lavere nivåer av skadelige stoffer slik som nitrater
• Avlingsnivåer sammenlignbare med konvensjonelt landbruk,  samtidig som man unngår miljøforurensing og reduserer bruken av fossile brensler
• Lavere eksponering for sprøytemidler for bønder og andre arbeidere i landbruket
• Lavere total miljøpåvirkning enn konvensjonelt landbruk.

Forfatterne Dr. Joel Forman og Dr. Janet Silverstein  sier at det trengs flere studier for å forbedre forståelsen av helsemessige langtidseffekter fra sprøytemiddeleksponering fra konvensjonell mat. De ønsker også flere studier for å se på næringsmessige aspekter ved økologisk mat.

 

Kilde: Organic Trade Association, USA

 

foto: Hipp.no, økologisk barnemat.

Annonsører

Samarbeidspartnere