Ny rapport: Andelslandbruk i hele Europa

12.05.2016
Denne uka kom en ny rapport med oversikt over utbredelsen av andelslandbruk i Europa, samt en analyse av agroøkologiske aspekter ved denne omsetningsformen. Oikos – Økologisk Norge har bidratt til rapporten.

– Den agroøkologiske tilnærmingen som andelslandbruk baserer seg på, handler om solidaritet, både mellom de som produserer og de som spiser maten og solidaritet med miljø, dyr og artsmangfold, sier rådgiver Elin Rømo Grande i Oikos – Økologisk Norge.
Hun har skrevet Norges bidrag til den nye rapporten som ble lansert av den europeiske forskningsgruppa i URGENCI mandag 9. mai.

Europeisk nettverk
Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse utført i 22 europeiske land. Målet har vært å gi en oversikt over utbredelsen og de ulike formene for andelslandbruk i Europa. Alle landene, deriblant Norge, har gitt sine bidrag til rapporten.
Oikos – Økologisk Norge er medlem i det internasjonale nettverket for andelslandbruk, URGENCI, og er med i den europeiske forskningsgruppa i som står bak rapporten.

Reelt alternativ
Andelslandbruk er en populær omsetningsform med økende utbredelse i flere europeiske land.
– Den industrielle utviklingen i landbruket har skapt en enorm distanse mellom folk og matproduksjon og har store miljømessige konsekvenser, påpeker Grande. – Andelslandbruk kan sees på som en folkelig respons på et landbruk som er konsentrert på stadig færre og større eiendommer. På kontinentet er disse ofte eid av multinasjonale konserner, mener hun.
Oikos – Økologisk Norge har lenge jobbet med å inspirere, organisere og spre informasjon for utvikling av andelslandbruk i Norge. Mange ser på andelslandbruk som et reelt alternativ til industriell matproduksjon.

Mat til en million
Med en restriktiv definisjon av hva et andelslandbruk er, har URGENCI beregnet at det i 2015 var 2.783 andelslandbruk i Europa, som produserte mat til nesten en halv million mennesker.
Hvis man også regner med omsetningsformer som likner andelslandbruk, som for eksempel de franske Jardins de Cocagne og de italienske GAS, kommer man opp i 6.300 omsetningsinitiativer, med om lag én million mennesker involvert.
– Det er også trolig at realiteten er enda høyere tall, mener Elin Rømo Grande, – i og med at det ikke har vært mulig å skaffe en fullstendig oversikt over alle europeiske land.
Frankrike har alene 2.000 andelslandbruk, og er desidert størst på feltet i Europa.

Agroøkologiske aspekt
I tillegg til å presentere resultatene fra en spørreundersøkelse utført i 22 ulike europeiske land, gir rapporten også en analyse av de agroøkologiske aspektene ved andelslandbruk i en europeisk kontekst.
– Gjennom økologiske andelslandbruk får vanlige forbrukere en større nærhet til, innsikt i og kontroll over matproduksjonen og sin egen matforsyningssikkerhet. Dette er agroøkologiske aspekter som er helt sentrale for oss i Oikos – Økologisk Norge. Det er også et ønske blant mange forbrukere i Norge, og vi er glade for at vårt arbeid nå gir så positive resultater, oppsummerer Elin Rømo Grande.Det aller første andelslandbruket i Europa som man kjenner til, er Les Jardins de Cocagne som ble etablert i 1978 utenfor Genève i Sveits. I 1970-1980 årene var det bare et fåtall andelslandbruk som startet opp, mens det var rundt årtusenskiftet at veksten og populariteten virkelig skjøt fart. De siste årene har fenomenet også tatt av i Norge.

URGENCI er et verdensomspennende nettverk for andelslandbruk, der Oikos – Økologisk Norge er med. Innenfor URGENCI finnes det egne nettverk på de ulike kontinentene. URGENCI er viktig for utveksling av informasjon, utvikling av modeller for andelslandbruk og gjensidig inspirasjon, jobber tett med den internasjonale sammenslutningen for økologisk landbruk (IFOAM) og arbeider med politisk påvirkning i større internasjonale forum som for eksempel FAO.

Rapporten er gitt ut av det europeiske nettverket for andelslandbruk, URGENCI-EU. Oppslutningen om nettverket viser at andelslandbruk er relevant i hele verden og rapporten viser at andelslandbruk er på sterk frammarsj i Europa.

Oikos – Økologisk Norge er med i den europeiske forskningsgruppa i URGENCI og har bidratt både med en spørreundersøkelse blant norske andelslandbruk høsten 2015 og med analyse av resultatene.
Elin Rømo Grande er organisasjonsrådgiver i Oikos og bidrar til det internasjonale arbeidet i andelslandbruksprosjektet. Hun skrev sin masteroppgave om norske andelslandbruk i 2009.

Lenke til rapporten finner du HER

Tekst: Marte Guttulsrød og Marit G. Wright
Illustrasjoner: Rapportens forside og kart fra rapporten

CSA Europeisk rapport om utbredelse inkl kart

Annonsører

Samarbeidspartnere