Ny rapport bekrefter store fordeler med økolandbruk

03.09.2012
En omfattende gjennomgang av en rekke studier avdekker at økologisk landbruk både er bra for miljøet og gir økonomisk gevinst. Den ferske rapporten er den første av sitt slag i Nord-Amerika.

I «Organic Farming for Health & Prosperity» gjennomgås vitenskapelige studier fra USA og Canada. Rapporten konkluderer med at økologisk praksis øker kvaliteten på jordsmonnet, opprettholder vannkvaliteten, underbygger biomangfoldet og har potensiale til å motvirke globale klimaforandringer og skaper økonomisk vekst. – Rapporten bekrefter funn i en rekke tidligere studier, det er bra at de ulike positive effektene av økolandbruk blir enda bedre dokumentert, sier Maiken P. Sele i Oikos - Økologisk Norge.

 

Les også 10 gode grunner til å dyrke økologisk.

 

De vitenskapelige studiene antyder at økologisk landbruk kan produsere nok mat til verden, men etterlyser flere tunge studier på dette området. Det påpekes riktignok at en rekke av de positive effektene fra omlegging til økologisk først vil vises over tid, og er avhengig av lokale forhold som jordsmonn og klima.

 

Rapporten viser også tiltak som kan øke antallet bønder og det økologiske arealet. Så langt er lite av offentlige midler øremerket økologisk landbruk, det etterlyses blant annet mer penger til forskning, støtteordninger for omlegging til økologisk og at det offentlige inntar en mer aktiv rolle som innkjøper.  – Vi har ved flere anledninger etterlyst at det offentlige går foran og setter konkrete mål for sine innkjøp av økologisk mat, sier Sele. – På den måten vil produksjonen i Norge også kunne øke, ved at det offentlige er en stor og stabil kunde, avslutter hun.

 

For å sammenstille rapporten gjennomgikk forfatterne vitenskapelig litteratur om økologisk landbruk i USA og Canada siden 2000. Les hele rapporten  «Organic Farming for Health & Prosperity» her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere