Ny runde for BioQ og Biola

15.06.2010
-Det var ventet at Mattilsynet ville oppheve vedtaket om at BioQ og Biola måtte legge om til økologisk eller skifte navn, siden vedtaket i Mattilsynet var fattet lokalt og ikke sentralt, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det er Aftenposten som forteller om opphevingen mandag kveld. -EØS-avtalen gjelder for Norge og gjennom den forplikter vi oss til å følge forordninger som denne, som kommer fra EU. Det kan man like eller mislike.

Skulle Mattilsynet si ja til Tines og Q-meieriets anke, vil det bety at de åpner stuedøra for at alle kan markedsføre sine produkter under betegnelsen bio eller biologisk i den hensikt å forlede forbrukerne til å tro at de kjøper økologiske produkter, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Det var dette den nye EU-forordningen skulle hindre i Norge som i andre EØS- og EU-land.  Tine bilde.

 

Unntak skaper presedens for misbruk av bio-betegnelsen på en rekke produkter

Spørsmålet om å gjøre unntak fra forordningen reiser flere nye problemer.  Dette vil føre til at en rekke produkter kan bli kalt bio eller biologiske for å fremstå som økologiske uten å være det.  Dermed blir forbrukerne forledet, og formålet til Økologiforodningen fra EU er nettopp at dette ikke skal skje, påpeker Reidar Andestad.  Merking av matprodukter som Bio og Eco vil bli mer og mer vanlig fremover, kombinert med den nye EU-logoen for økologisk sertifisering.  Det er retten til å sikre dette helhetsinntrykket på økologiske produkter som nå Tine og Q-meieriet utfordrer. 

 

Prinsipielt spørsmål som gjelder mer enn Biola og BioQ

-Dette er et prinsipielt spørsmål som går lengre enn til å vurdere om BioQ fra Q-meieriet og Biola fra Tine skal få unntak fra bestemmelsen, sier Reidar Andestad.  Vi klarer heller ikke å lese forordningen slik at det skal være mulig å gjøre unntak fra dette kravet.  Oikos - Økologisk Norge har tidligere utfordret Tine på å tilpasse seg bestemmelsene og benytte det store overskuddet de har av økologisk melk til å gjøre Biola-serien økologisk.  Mange av Tines eiere og økologiske produsenter er skuffet over at samvirkeselskapet ikke har valgt den løsningen allerede.  Nå skal jurister brukes for å presse Mattilsynet, mens overskuddet av økomelk ikke anvendes til økologiske produkter.

 

Oikos - Økologisk Norge sine forventninger

Tines ankebrev til Matilsynet i Biolasaken har Oikos mottatt kopi av tirsdag ettermiddag fra Mattilsynet.  Vi har lagt ut link til dette under artikkelen.  Sensitive forretningsiformasjoner er tatt ut.  Vi skrev opprinnelig at hele dokumentet var unndratt offentlighet, det var ikke riktig, vi beklager det.

 - Økologisk Norge forventer at Mattilsynet står fast på lovtolkningen de har gitt tidligere og dermed hindrer at en får en undergraving av formålet med EU/EØS-forordningen. Det er prinsipielt viktig å sikre at kun økologiske produkter kan markedsføres under bio-betegnelsen, om det nå er i England som vanligvis snakker om eco og ecological, eller i Norge som vanligvis snakker om øko og økologisk, sier Reidar Andestad. 

 

Her kan du lese om saken i Aftenposten

 

Les om at Tines vurderinger rundt Biola i tidligere oppslag på Oikos-siden.

 

Tines ankebrev til Mattilsynet angående Biola-vedtak mai10

Annonsører

Samarbeidspartnere